Aktualności


INFORMACJA

2020-11-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
informuje, iż od 01 grudnia 2020r.

KASA OŚRODKA

czynna będzie od 10.00 do 12.00
w dniach wypłat zgodnie z harmonogramem.


Nabór na stanowisko

2020-11-26

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:


Wsparcie zatrudnienia (staż, praca, kursy zawodowe)

2020-11-25

logo


Świąteczna Zbiórka Żywności

2020-11-25

„Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem odbywa się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Z powodu koronawirusa w tym roku wydarzenie będzie miało inny charakter – zbiórki w sklepach odbędą się bez udziału wolontariuszy, ale jak zawsze klienci będą mogli przekazać artykuły do koszy stojących przy kasach. Akcja została też wydłużona – potrzebującym można pomóc od 23 do 28 listopada w ponad 2000 sklepów w całej Polsce.

Dodatkowo uruchomiony został charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl , w którym do kupienia będą wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

W zbiórce bierze udział 28 Banków Żywności.

czytaj całość publikacji "Świąteczna Zbiórka Żywności"

Dołączona galeria:

Świąteczna Zbiórka Żywności

  WSPIERAJ SENIORA

  2020-10-28

  logo

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora”.

  Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

  O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11 . Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu Pracownik Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy. Usługa jest realizowania bezpłatnie, natomiast za zakupy Senior musi zapłacić.

  Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych oraz osobom pozostającym na kwarantannie i w izolacji ( te osoby korzystają z innej formy wsparcia).

  Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio w OPS pod nr 65 543 22 01 lub 65 544 21 03.

  Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje również na zgłaszanie się osób – wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Ośrodka lub zgłosić to na stronie https://wspierajseniora.pl/


  Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

  2020-08-03

  Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o wypłatę świadczenia ,,Dobry Start” (300+).

  W związku z nadal trwającym stanem epidemii przyjmowanie wniosków w formie papierowej odbywa się z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.

  Przyjmowanie wniosków z konsultacją pracowników odbywa się w wyznaczonych godzinach:
  w poniedziałki od 10.00 do 16.00,
  od wtorku do piątku od godziny 9.00 do 13.00.

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"


  Gaszyn challege

  2020-07-29

  Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął wyzwanie od Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

  Do wykonania zadania nominujemy:

  - Zespół śpiewaczy ,,Osetnopolanie"
  - Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie.

  Ćwiczyliśmy dla Arka Gustawa
  https://zrzutka.pl/6je8gk

  FILM Gaszyn challege


  Baza teleadresowa podmiotów

  2020-07-14

  W załączeniu zaktualizowane dane teleadresowe instytucji udzielających na terenie województwa dolnośląskiego pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

  Dołączone pliki:


  Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra

  2020-06-22  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra aplikuje o dofinansowanie projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  Realizator projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

  czytaj całość publikacji "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"


  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

  2020-06-22  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra uzyskała dofinansowanie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Program realizowany jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.264,00 zł.

  Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

  czytaj całość publikacji "„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020"


  Program „Opieka 75+” - edycja 2020

  2020-06-22  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra podobnie jak w roku 2019 uzyskał dotację celową na realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” – edycja 2020”. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dotację w wysokości 61.110,00 zł.

  Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

  Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
  w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

  Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl


  AKTYWIZACJA OSÓB 30+ W POWIECIE GÓROWSKIM W LATACH 2020-2021

  2020-06-17  Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1 ,,Projekty powiatowych urzędów pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dodatkowe informacje na stronie https://gora.praca.gov.pl/-/11092011-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-latach-2020-2021-w-ramach-dzialania-8-1-rpo oraz w załączonej informacji.

  Dołączone pliki:


  Osobisty plan awaryjny

  2020-06-05

  dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa - szczegóły w załączeniu

  Dołączone pliki:


  Szanowni Państwo!

  2020-06-04

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze informuje, że dzień 12 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie NIECZYNNY*.

  Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.  *Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


  Szanowni Państwo !

  2020-05-26

  informujemy, że na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.878 ), nadal do odwołania wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, podane w komunikacie z dnia 30.04.2020)r.

  - Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem tylko w sytuacjach tego wymagających.
  - Preferowane jest wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem drogą telefoniczna lub mailową.
  - Sprawy będą załatwiane w specjalnie przygotowanych miejscach przyjmowania Klientów z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
  - Zobowiązuje się Interesantów do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą oraz do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się we wiatrołapie (OPS nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
  - Ponadto nadal nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, Klient oczekuje na urzędnika przy drzwiach głównych.
  - Do OPS przyjmowani są wyłącznie Klienci – strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
  - Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

  czytaj całość publikacji "Szanowni Państwo !"


  Numery telefonów wewnętrznych do centrali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze 655432201

  2020-04-30

  Spis telefonów w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  KOMUNIKAT

  2020-04-30

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza:


  • Od 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu OPS w Górze polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz zadań związanych z bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
  << W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do przygotowanej skrzynki .
  << Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez OPS mogą kontaktować się z pracownikami również :
  - telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
  - przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
  - elektronicznie poprzez:
  Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
  Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
  Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

  << Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
  • Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
  • Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).
  • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

  Osoby wchodzące do strefy składania dokumentów lub strefy przyjęcia interesanta zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa maseczką lub innym elementem odzieży i poddaniu się dezynfekcji rąk. Prosimy również o używanie własnych długopisów.


  AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GÓROWSKIM

  2020-04-24

  Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 ,, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Informacje o projekcie można uzyskać na stronie: https://gora.praca.gov.pl/-/11092043-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-v-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-latach-2020-2021 oraz w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.

  2020-04-21

  Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.
  będą odbywać się według następującego harmonogramu:

  wypłaty w dniu 22.04.2020r. - WIEŚ

  Nazwiska Godz. wypłaty
  A - J 10.00 – 10.15
  K - O 10.15 – 10.30
  P - R 10.30 – 10.45
  S - Z 10.45 – 11.00


  Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.

  2020-04-17

  Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.
  będą odbywać się według następującego harmonogramu:

  wypłaty w dniu 21.04.2020r. - miasto

  Nazwiska Godz. wypłaty
  A - Chu 10.00 – 10.15
  Chy - D 10.15 – 10.30
  F - Kr 10.30 – 10.45
  Ku - O 10.45 – 11.00
  P - Sob 11.00 – 11.15
  Son - T 11.15 – 11.30
  U - Ż 11.30 – 11.45


  Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.

  2020-04-17

  Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.
  będą odbywać się według następującego harmonogramu:

  wypłaty w dniu 20.04.2020r. - miasto i wieś

  Nazwiska Godz. wypłaty
  A - G 10.00 – 10.15
  H - K 10.15 – 10.30
  L - M 10.30 – 10.45
  N - S 10.45 – 11.00
  T - Ż 11.00 – 11.15


  UCHWAŁA NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

  2020-04-01

  Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lutego 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 11.03.2020r, poz. 1950) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmienia się stawka za świadczone usługi opiekuńcze.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji