EFS


Aktywna integracja

2014-10-15

www.efs.gov.pl

Realizacja kolejnych etapów projektu systemowego

czytaj całość publikacji "Aktywna integracja"

Dołączona galeria:

Aktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracjaAktywna integracja

pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


  Spotkanie o charakterze kulturalnym – Dzień Dziecka 2014r.

  2014-06-22

  www.efs.gov.pl

  W dniu 18.06.2014r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie o charakterze kulturalnym z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  czytaj całość publikacji "Spotkanie o charakterze kulturalnym – Dzień Dziecka 2014r."

  Dołączona galeria:

  Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014Dzień Dziecka 2014

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


   Aktywizacja edukacyjna - kurs prawa jazdy kat. B

   2014-06-22

   www.efs.gov.pl

   W miesiącu czerwcu 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach aktywizacji edukacyjnej 20 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kat B.

   czytaj całość publikacji "Aktywizacja edukacyjna - kurs prawa jazdy kat. B"

   Dołączona galeria:

   prawo jazdyprawo jazdyprawo jazdyprawo jazdyprawo jazdy

    Aktywna integracja 2014

    2014-04-11

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej po zakończonym procesie rekrutacji rozpoczął kolejny etap realizacji projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    czytaj całość publikacji "Aktywna integracja 2014"

    Dołączona galeria:

    Aktywna integracja 2014Aktywna integracja 2014Aktywna integracja 2014

     OGŁOSZENIE

     2014-01-10

     www.efs.gov.pl

     OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.

     czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

     Dołączone pliki:


     AKTYWNA INTEGRACJA

     2013-10-11

     www.efs.gov.pl

     AKTYWNA INTEGRACJA

     czytaj całość publikacji "AKTYWNA INTEGRACJA"

     Dołączona galeria:

     AKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJAAKTYWNA INTEGRACJA

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


      KURS PRAWA JAZDY KAT B - AKTYWIZACJA EDUKACYJNA

      2013-08-06

      www.efs.gov.pl

      W miesiącu lipcu Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji.

      czytaj całość publikacji "KURS PRAWA JAZDY KAT B - AKTYWIZACJA EDUKACYJNA "

      Dołączona galeria:

      zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


       Działania o charakterze środowiskowym Dzień Dziecka w "Bajkolandii"

       2013-06-07

       www.efs.gov.pl

       W miesiącu maju oraz czerwcu 2013r Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował kolejne etapy wsparcia w ramach projektu systemowego. Nowe umiejętności i nowe doświadczenia wszystkich uczestników projektu są kreowane z pomocą psychologa oraz prawnika, którzy udzielają pomocy podczas konsultacji indywidualnych, zgodnie ze zgłaszanymi oraz zdiagnozowanymi potrzebami osób objętych działaniami w ramach aktywnej integracji.

       czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym Dzień Dziecka w "Bajkolandii""

       Dołączona galeria:

       zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (32 fot.)...


        AKTYWNA INTEGRACJA

        2013-04-26

        www.efs.gov.pl

        Aktywizacja zawodowa – usługi wspierające doradcy zawodowego.

        czytaj całość publikacji "AKTYWNA INTEGRACJA"

        Dołączona galeria:

        zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

         OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

         2013-02-01

         www.efs.gov.pl

         „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.

         czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM"

         Dołączone pliki:


         OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

         2012-12-04

         www.efs.gov.pl

         „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r.

         czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM"

         Dołączone pliki:


         Aktywna integracja - wsparcie w ramach projektu systemowego. Zakończenie realizacji kolejnej edycji projektu systemowego

         2012-12-03

         www.efs.gov.pl

         Kursem obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym zorganizowanym dla 28 uczestników projektu Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji. Dzięki pozyskanym środkom w 2012 roku objęto kompleksowym wsparciem 47 uczestników projektu, którzy w okresie od kwietnia do listopada 2012 roku nabyli nowe umiejętności i kompetencje w ramach aktywnej integracji z zakresu, co najmniej trzech instrumentów aktywizacji edukacyjnej , społecznej oraz zawodowej.


         AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA

         2012-11-07

         www.efs.gov.pl

         W miesiącu październiku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia dla uczestników projektu systemowego, zgodnie z opracowaną w relacji do indywidualnych potrzeb ścieżką aktywnej integracji.

         czytaj całość publikacji "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA"

         Dołączona galeria:

         zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


          Konferencja promocyjna

          2012-09-28

          www.efs.gov.pl

          W dniu 28.09.2012 r. w Restauracji "PUS 99" w ramach działań promocyjnych pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze zorganizowali konferencję promującą projekt systemowy "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z Gminy Góra.

          czytaj całość publikacji "Konferencja promocyjna "

          Dołączona galeria:

          zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


           Kurs opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego

           2012-09-27

           www.efs.gov.pl

           W okresie od 23 lipca do 27 września br. 21 podopiecznych OPS wzięło udział w kursie „opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego”.

           czytaj całość publikacji "Kurs opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego"

           Dołączona galeria:

           zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...


            Aktywna integracja - kolejne etapy realizacji projektu systemowego.

            2012-07-26

            www.efs.gov.pl

            czytaj całość publikacji "Aktywna integracja - kolejne etapy realizacji projektu systemowego."

            Dołączona galeria:

            zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


             „DZIEŃ DZIECKA” W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

             2012-06-04

             www.efs.gov.pl

             W dniu 04.06.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej miał przyjemność gościć najmłodszych członków rodzin uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” z okazji Dnia Dziecka. Imprezę dla blisko 100 osób z pomocą organizacyjną rodziców zorganizowano w ramach działań środowiskowych projektu.
             Dzięki pozyskanym środkom sfinansowano poczęstunek dla wszystkich uczestników projektu oraz upominki i nagrody dla najmłodszych za udział w licznych grach i konkurencjach uświetniających zabawę.

             Dołączona galeria:

             zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...


              SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

              2012-06-04

              www.efs.gov.pl

              W dniu 02.06.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego w formie zajęć indywidualnych z psychologiem.
              Zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywnej integracji w okresie od czerwca do sierpnia 2012 r. 45 uczestników projektu skorzysta z pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych organizowanych na terenie placówki w gabinecie specjalistów.
              Należy podkreślić, że wsparcie psychologiczne stanowi istotny element wielokierunkowych działań skierowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu .
              W konsultacjach psychologicznych Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu w latach 2008-2012.


              ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

              2012-04-19

              www.efs.gov.pl

              Zgodnie z założonym planem w miesiącu kwietniu 2012r. rozpoczęto realizację wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej dla 45 uczestników projektu. Wsparcie indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego przewiduje min. zapoznanie uczestników projektu ze sposobami nawiązywania kontaktu z pracodawcą, podejmowania aktywności skierowanej na nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz sposobach poszukiwania zatrudnienia.

              Dołączona galeria:

              ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYMZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYMZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

               ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ

               2012-01-03

               www.efs.gov.pl

               Projekt systemowy„Nowa Umiejętność Nowa Nadzieja Nowe Doświadczenie” – 2012r.

               czytaj całość publikacji "ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ"


               Nabór

               2011-12-01

               www.efs.gov.pl

               OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE
               OGŁASZA NABÓR
               OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
               „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
               współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012r.
               (...) czytaj całość w załączniku Nr 1

               Dołączone pliki:


               AKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNA

               2011-10-13

               www.efs.gov.pl

               Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego w dalszym ciągu organizuje wielokierunkowe wsparcie dla 27 swoich podopiecznych, którzy wyrazili chęć udziału w działaniach zmierzających do poprawy swojej sytuacji zarówno psychospołecznej, jak i zawodowej. Realizowane wsparcie jest konsekwencją szczegółowej diagnozy sytuacji poszczególnych podopiecznych oraz współpracy kadry realizującej projekt, która dostosowała kompleksowe wsparcie do specyficznych potrzeb poszczególnych uczestników.
               Na przełomie lipca i sierpnia br. 23 osoby, w tym 5 panów uczestniczyło w kursie z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ułatwić klientom Ośrodka poszukiwanie pracy w różnorodnych placówkach handlowych.
               Ponadto w dalszym ciągu część uczestników projektu bierze udział w zajęciach praktycznych w ramach kursu prawa jazdy. Kursanci przed przystąpieniem do jazdy w ruchu drogowym rozwiązują i utrwalają testy w ramach zajęć teoretycznych, które w konsekwencji mają przygotować kursantów do egzaminu państwowego.
               Zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających aktywizację zawodową równorzędnie dopełnia wsparcie psychologicznym, kompensujące problemy podopiecznych związane z pozostawianiem w fazie nieaktywności zawodowej.
               Od 3 października br. 13 osób bierze udział w kursie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kolejna 12-osobowa grupa osób rozpocznie kurs 17 października.

               Dołączona galeria:

               AKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNAAKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNA

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. B

                2011-07-22

                www.efs.gov.pl

                W dniu 22.06.2011 częścią teoretyczną rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B dla 22 uczestników projektu. Kursanci w ramach kursu przeszli badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz trzydziestogodzinne szkolenie z zakresu budowy pojazdu, zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Obecnie kursanci uczestniczą w części praktycznej kursu, która zakończy się egzaminem państwowym.

                Dołączona galeria:

                AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. BAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. B

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                 Działania o charakterze środowiskowym.
                 Spotkanie kulturalne z okazji „Dnia Dziecka”.

                 2011-06-10

                 www.efs.gov.pl

                 W dniu 09.06.2011 w ramach działań środowiskowych zorganizowano zabawię z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu. Święto najmłodszych zorganizowano na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w wielu konkursach z nagrodami oraz zabawie tanecznej. Dzięki pozyskanym środkom uczestnicy spotkania skorzystali z bezpłatnego poczęstunku. Wszystkie dzieci za udział w konkurencjach sportowych otrzymały upominki. Należy podkreślić, że w organizacji spotkania wykorzystano sprzęt zakupiony dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu w latach 2008-2010.

                 Dołączona galeria:

                 Działania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowymDziałania o charakterze środowiskowym

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                  DZIEŃ DZIECKA W BRONOWIE

                  2011-06-09

                  www.efs.gov.pl

                  W dniu 03.06.2011 dzięki wsparciu Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz oraz pozyskanym środkom od sponsorów społeczność lokalna Bronowa wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców Bronowa oraz okolicznych wsi festyn z okazji Dnia Dziecka. Zabawę milusińskich uświetnił pokaz tresury psa policyjnego oraz pokaz sprawności straży pożarnej. Dzieci oprócz uczestnictwa w zabawach miały możliwość skorzystania z bezpłatnego poczęstunku w formie kiełbasek, słodyczy oraz ciast. Należy podkreślić, że Dzień Dziecka w Bronowie nie jest jedynym dowodem potwierdzającym aktywność społeczności lokalnej. W Bronowie od wielu lat działa nieformalna grupa samopomocowa matek oraz lokalny wolontariat, systematycznie współpracujmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. Inicjatywa mieszkańców Bronowa jest wstępem do kolejnych działań partnerskich podejmowanych wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. W planach spotkanie integracyjne seniorów oraz utworzenie koła gospodyń wiejskich.

                  Dołączona galeria:

                  DZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIEDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIE

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


                   AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

                   2011-04-28

                   www.efs.gov.pl

                   Spotkania indywidualne z psychologiem w ramach podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

                   Dołączona galeria:

                   AKTYWIZACJA SPOŁECZNAAKTYWIZACJA SPOŁECZNAAKTYWIZACJA SPOŁECZNA

                    AKTYWIZACJA ZAWODOWA.
                    Usługi wspierające z doradcą zawodowym

                    2011-04-05

                    www.efs.gov.pl

                    W okresie od 28 marca do 12 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywają się spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do adaptacji na rynku pracy, usprawnienie mobilności zawodowej oraz zmotywowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych. Aktywizacja zawodowa jest pierwszym etapem kompleksowego i wielokierunkowego wsparcia zaplanowanego w ramach powyższego projektu dla 27 osób w 2011r.

                    Dołączona galeria:

                    AKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowymAKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowymAKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowymAKTYWIZACJA ZAWODOWA. Usługi wspierające z doradcą zawodowym

                     NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”

                     2011-01-07

                     www.efs.gov.pl

                     OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16. Nr tel. (065) 543-22-01, 727-407-262. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, e-mail: efs@opsgora.com.pl , www.opsgora.pl. Nabór trwa do 31 stycznia 2011r. Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

                     Dołączone pliki:


                     MIKOŁAJ 2010. Działania o charakterze środowiskowym.

                     2010-12-07

                     www.efs.gov.pl

                     6 grudnia 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci uczestników projektu pt. „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Podczas spotkania dzieci miały możliwość uczestniczenia w konkurencjach sportowych, a zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i słodyczami. Uwieńczeniem spotkania była wizyta Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci upominkami. Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki zaangażowaniu uczestników projektu i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

                     Dołączona galeria:

                     MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010MIKOŁAJ 2010

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                      AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS

                      2010-11-17

                      www.efs.gov.pl

                      W okresie od października do listopada 2010r trwać będzie kurs „opiekun osoby starszej” dla 17 kobiet z rejonu Miasta i Gminy Góra. Zajęcia w ramach kursu odbywają się w sali OPS oraz świetlicy wiejskiej w Czerninie. W ramach zajęć uczestniczki nabywają wiedzę z zakresu podstaw psychologii, gerontologii, domów pomocy społecznej i opieki w domu pacjenta, komunikacji, negocjacji, mediacji, podstaw higieny i pielęgnacji, podstawy rehabilitacji i aktywizacji oraz etyki i bhp. Ponadto w ramach zajęć praktycznych kursantki odwiedzają podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w towarzystwie opiekuna praktyk i zawodowych opiekunek. Na zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności.

                      Dołączona galeria:

                      AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                       AKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS „KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KV

                       2010-11-17

                       www.efs.gov.pl

                       15 listopada 2010r w ramach aktywizacji edukacyjnej projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kurs konserwator obiektu z uprawnieniami elektryczno-energetycznymi do 1 KV, w którym uczestniczyło czworo podopiecznych OPS Góra – 3 mężczyzn i 1 kobieta . Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez konserwatora, eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w ramach zajęć praktycznych wykonywano czynności pielęgnacyjne terenów zielonych i usuwania drobnych awarii i usterek na terenie Ośrodka. Dodatkowo podczas spotkań uczestnicy brali udział w ćwiczeniach uprawniających komunikację interpersonalną. Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego, uzyskujący oceny pozytywne potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu i uzyskaniu uprawnień elektro-energetycznych do 1 KV.

                       Dołączona galeria:

                       AKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS „KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KVAKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS „KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KVAKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS „KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KV

                        AKTYWIZACJA SPOŁECZNA „Szkoła życia rodzinnego“

                        2010-09-21

                        www.efs.gov.pl

                        Od 1 września 2010r wszyscy uczestnicy projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie“ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze mają możliwość udziału w zajęciach „szkoła życia rodzinnego“ prowadzonych przez Panią Grażynę Maj z Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu. Celem zajęć jest trening umiejętności i kompetencji społecznych, w szczególności rozpoznawanie stanów emocjonalnych dziecka, wyznaczanie granic akceptowalnych zachowań, rozwiązywanie rodzinnych konfliktów w sposób konstruktywny i skuteczne wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w ramach aktywizacji społecznej.

                        Dołączona galeria:

                        AKTYWIZACJA SPOŁECZNA „Szkoła życia rodzinnegoAKTYWIZACJA SPOŁECZNA „Szkoła życia rodzinnegoAKTYWIZACJA SPOŁECZNA „Szkoła życia rodzinnego

                         AKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopnia.

                         2010-07-19

                         www.efs.gov.pl

                         19.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął się kurs z zakresu obsługi komputera I stopnia. W okresie od 19.07.2010r do 27.08.2010r przeszkolonych zostanie 32 uczestników projektu systemowego. Szkolenia ma na celu podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu poprzez zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera, zapoznanie się z obsługą programu MS Word, poznanie podstawowych pojęć związanych z Internetem, poznanie przydatnych adresów internetowych i wyszukiwanie zasobów informacyjnych w Internecie. Nabyte umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna to kolejnych krok na ścieżce aktywizacji, który ma ułatwić poszukiwanie zatrudnienia i integrację ze społeczeństwem. Szkolenia prowadzi firma EMM Consulting z Opola, która ma ogromne doświadczenia w realizowaniu podobnych zajęć. Firma EMM Consulting posiada w pełni wyposażoną mobilną salę komputerową oraz doświadczonych wykładowców i trenerów. Koszt szkolenia, w tym także koszty cateringu, ubezpieczenia i materiałów dydaktycznych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                         Dołączona galeria:

                         AKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopniaAKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopnia

                          AKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNE.

                          2010-07-15

                          www.efs.gov.pl

                          W dniach 13-14.07.2010r. uczestnicy projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań okulistycznych. Na badania zgłosiło się 15 uczestników projektu oraz 5 osób z ich otoczenia ( dzieci) z rejonu Miasta i Gminy Góra. Badania wykonane zostały w Gabinecie Okulistycznym Tomasza Kazało w Lesznie. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenia o stanie aparatu wzrokowego, zawierające także zalecenia dotyczące dalszego leczenia lub czynności profilaktycznych. Koszt badań i transportu uczestników został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                          Dołączona galeria:

                          AKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNEAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNE

                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                           AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYM.

                           2010-07-08

                           www.efs.gov.pl

                           W okresie od 25.06.2010r do 06.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie odbywał się kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla 25 uczestniczek projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Podczas 20-godzinnego szkolenia uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu obsługi kasy fiskalnej i przestrzegania zasad higieny produkcji żywności i w obrocie żywnością. Uwieńczeniem szkolenia był egzamin, który wszystkie Panie zdały na ocenę pozytywną. Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała zaświadczenie i certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Wszystkie koszty szkolenia, w tym także koszty poczęstunku były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                           Dołączona galeria:

                           AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYMAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYM

                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                            AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – SPOTKANIA DORADCZE Z ADWOKATEM

                            2010-06-19

                            www.efs.gov.pl

                            Od miesiąca lipca 2010r uczestnicy projektu systemowego „ Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” mają możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych porad prawnych udzielanych przez adwokata Tomasza Osieckiego. Spotkania doradcze mają na celu uregulowania sytuacji prawnej uczestników projektu i osób z ich otoczenia w zakresie prawa rodzinnego, majątkowego, karnego lub innych dziedzin życia społecznego zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników projektu potrzebami. Ponadto adwokat dostarczy uczestnikom spotkań wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udzieli pomocy w sporządzaniu wniosków. W celu ułatwienia uczestnikom dostępu do usług doradczych spotkania dla mieszkańców Góry odbywać się będą w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23 (Gabinet Specjalistów), natomiast dla mieszkańców Czerniny i okolic odbywać się będą w Czerninie w Ratuszu , Rynek 22.

                            Dołączona galeria:

                            AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – SPOTKANIA DORADCZE Z ADWOKATEM

                             Dzień Dziecka

                             2010-06-01

                             www.efs.gov.pl

                             W dniu 01.06.2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w ramach realizacji zadania działania środowiskowe zorganizował spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci oraz uczestników kolejnej edycji projektu systemowego „Nowa umiejętność , nowa nadzieja, nowe doświadczenie ”. Brak słońca oraz niska temperatura powietrza nie przeszkodziły najmłodszym w szampańskiej zabawie. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano bezpłatny poczęstunek dla 89 uczestników spotkania. Najmłodsi za odwagę, zaangażowanie w licznych konkursach otrzymali drobne upominki.

                             Dołączona galeria:

                             Dzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień Dziecka

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                              AKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowa.

                              2010-04-01

                              www.efs.gov.pl

                              O 29 marca 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie rozpoczęły się zajęcia indywidualne i grupowe z doradca zawodowym i psychologiem. Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu dostarczenie wiedzy na temat wymaganych kwalifikacji, umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy, wskazanie instytucji, które pomogą założyć własną firmę, informacji o możliwościach kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, wyjaśnianie, jak sporządzić dokumenty zawodowe. Zajęcia indywidualne odbywają się w formie rozmowy doradczej motywując do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych oraz przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak : bezrobocie oraz adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej. Zajęcia grupowe z psychologiem mających na celu określenie uwarunkowań występowania przemocy w rodzinie, wskazanie formy pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz możliwości i sposoby zapobiegania przemocy. Natomiast tematyka spotkań indywidualne jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby i zdiagnozowane problemy.

                              Dołączona galeria:

                              AKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowaAKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowaAKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowaAKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowa

                               AKTYWNA INTEGRACJA. Podpisanie kontraktów.

                               2010-03-01

                               www.efs.gov.pl

                               W okresie od stycznia do lutego 2010 w Ośrodku Pomocy Społecznej trwał nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie rekrutowano 32 osoby z rejonu Miasta i Gminy Góra, które podpisały kontrakty socjalne. W ramach wsparcia przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe psychologa i doradcy zawodowego, badania specjalistyczne, szkolenia i kursy zawodowe oraz pracę socjalna i wsparcie finansowe.


                               Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

                               2010-01-04

                               www.efs.gov.pl

                               Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                               czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego"

                               Dołączone pliki:


                               Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym

                               2010-01-04

                               www.efs.gov.pl

                               Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                               czytaj całość publikacji "Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym"

                               Dołączone pliki:


                               Konferencja

                               2009-12-15

                               www.efs.gov.pl

                               Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                               czytaj całość publikacji "Konferencja"

                               Dołączona galeria:

                               KonferencjaKonferencjaKonferencjaKonferencjaKonferencja

                               Dołączone pliki:


                               Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009

                               2009-12-07

                               www.efs.gov.pl

                               Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                               czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009"

                               Dołączona galeria:

                               Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

                               Dołączone pliki:


                               Zajęcia edukacyjno-kulturalne

                               2009-11-15

                               www.efs.gov.pl

                               Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                               czytaj całość publikacji "Zajęcia edukacyjno-kulturalne"

                               Dołączona galeria:

                               Zajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalneZajęcia edukacyjno-kulturalne

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                Aktywna integracja - Aktywizacja społeczna

                                2009-11-02

                                www.efs.gov.pl

                                Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                czytaj całość publikacji "Aktywna integracja - Aktywizacja społeczna"

                                Dołączona galeria:

                                Aktywna integracja - Aktywizacja społecznaAktywna integracja - Aktywizacja społecznaAktywna integracja - Aktywizacja społecznaAktywna integracja - Aktywizacja społeczna

                                 Działania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe

                                 2009-10-01

                                 www.efs.gov.pl

                                 Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                 czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe"

                                 Dołączona galeria:

                                 Działania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportoweDziałania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportoweDziałania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportoweDziałania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe

                                  Aktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna

                                  2009-09-28

                                  www.efs.gov.pl

                                  Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                  czytaj całość publikacji "Aktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna"

                                  Dołączona galeria:

                                  Aktywna integracja - Aktywizacja edukacyjnaAktywna integracja - Aktywizacja edukacyjnaAktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna

                                   Działania o charakterze środowiskowym

                                   2009-08-31

                                   www.efs.gov.pl

                                   Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                   czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym"

                                   Dołączona galeria:

                                   pobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Leszniepobyt na basenie Akwawit w Lesznie

                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                    Aktywizacja edukacyjna

                                    2009-08-24

                                    www.efs.gov.pl

                                    Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                    czytaj całość publikacji "Aktywizacja edukacyjna"

                                    Dołączona galeria:

                                    Aktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjnaAktywizacja edukacyjna

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                     Działania o charakterze środowiskowym

                                     2009-08-21

                                     www.efs.gov.pl

                                     Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                     czytaj całość publikacji "Działania o charakterze środowiskowym"

                                     Dołączona galeria:

                                     Impreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w BronowieImpreza integracyjna w Bronowie

                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                      Konferencja promocyjna

                                      2009-06-30

                                      www.efs.gov.pl

                                      Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      czytaj całość publikacji "Konferencja promocyjna"

                                      Dołączone pliki:


                                      Zajęcia w ramach aktywnej integracji

                                      2009-06-29

                                      www.efs.gov.pl

                                      Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                      czytaj całość publikacji "Zajęcia w ramach aktywnej integracji"

                                      Dołączona galeria:

                                      Zajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracjiZajęcia w ramach aktywnej integracji

                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                       Zajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’

                                       2009-06-29

                                       www.efs.gov.pl

                                       Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                       czytaj całość publikacji "Zajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’"

                                       Dołączona galeria:

                                       Zajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’Zajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’Zajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’Zajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’Zajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’

                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                        Dzień Dziecka w Bronowie

                                        2009-06-25

                                        www.efs.gov.pl

                                        Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                        czytaj całość publikacji "Dzień Dziecka w Bronowie"

                                        Dołączona galeria:

                                        Dzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w BronowieDzień Dziecka w Bronowie

                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                         Zajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie

                                         2009-05-29

                                         www.efs.gov.pl

                                         Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         czytaj całość publikacji "Zajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie"

                                         Dołączona galeria:

                                         Zajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w BronowieZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie

                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                          Rusza projekt systemowy

                                          2009-04-02

                                          www.efs.gov.pl

                                          Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          czytaj całość publikacji "Rusza projekt systemowy"

                                          Dołączone pliki:


                                          Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”

                                          2009-01-30

                                          www.efs.gov.pl

                                          Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          czytaj całość publikacji "Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”"

                                          Dołączone pliki:


                                          Konferencja podsumowująca

                                          2008-12-09

                                          www.efs.gov.pl

                                          Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          czytaj całość publikacji "Konferencja podsumowująca "

                                          Dołączona galeria:

                                          Konferencja podsumowującaKonferencja podsumowująca

                                           Zakończenie części zawodowej kursu „ Bukieciarz -Florysta

                                           2008-06-26

                                           www.efs.gov.pl

                                           Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                           czytaj całość publikacji "Zakończenie części zawodowej kursu „ Bukieciarz -Florysta"

                                           Dołączona galeria:

                                           kurs „ Bukieciarz -Florystakurs „ Bukieciarz -Florystakurs „ Bukieciarz -Florystakurs „ Bukieciarz -Florystakurs „ Bukieciarz -Florysta

                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                            Ruszył cykl szkoleń

                                            2008-06-02

                                            www.efs.gov.pl

                                            Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                            czytaj całość publikacji "Ruszył cykl szkoleń"


                                            Konferencja promocyjno - informacyjna

                                            2008-05-29

                                            www.efs.gov.pl

                                            Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                            czytaj całość publikacji "Konferencja promocyjno - informacyjna"

                                            Dołączona galeria:

                                            Konferencja promocyjno - informacyjnaKonferencja promocyjno - informacyjnaKonferencja promocyjno - informacyjna

                                             Harmonogram kursów

                                             2008-05-07

                                             www.efs.gov.pl

                                             Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             czytaj całość publikacji "Harmonogram kursów"

                                             Dołączone pliki:


                                             Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

                                             2008-05-05

                                             www.efs.gov.pl

                                             Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego"


                                             przejdź do góry...

                                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

                                             Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji