Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-01-27

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Styczeń 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Aktualności - archiwum

Powrót do bieżących publikacji (1-7 z 213)


Sprzęt rehabilitacyjny
2019-08-29

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze otrzymał darowiznę w postaci sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 30 000 zł.

Darczyńcą jest PHU Jacek Bezwerhny z Góry. Sprzęt w postaci wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, kul, balkoników został osobiście przekazany przez państwa Sylwię Korpackę i Jacka Bezwerhnego i dostarczony do siedziby Ośrodka.

Wdzięczni za okazane zaufanie i otwarte serce na potrzeby niepełnosprawnych osób składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku dla darczyńców zarówno w imieniu pracowników Ośrodka oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Informujemy, że wyrazy podziękowania zostały również przekazane przez Burmistrza Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Pana Arkadiusza Szupera podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

(http://www.gora.com.pl/content.php?sid=79bc58ac1ec8ffb476ae7d3735a3da7e&tr=cl&cms_id=12292&p=&lang=pl)

Darowany sprzęt zasilił istniejącą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku.
Informujemy, że zainteresowane osoby tj. mieszkańcy gminy Góra mogą wypożyczyć wskazany niżej sprzęt nieodpłatnie, po uprzednim podpisaniu umowy o wypożyczenie.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Ośrodka.

Wykaz sprzętu:

1 Wózek V 300 - 4 szt.
2 Wózek V 300 30 WD - 4 szt.
3 Kula łokciowa- 04 - 10 szt.
4 Kula łokciowa – 05 - 10 szt.
5 Materac p/odleżynowy - 5 szt.
6 Krzesło sedesowe –stalowe - 3 szt.
7 Wózek ręczny - 3 szt.
8 Balkonik czterokołowy Eco - 9 szt.
9 Balkonik podpórka Lyna - 6 szt.
10 Wózek stabilizujący – ECLIPS - 1 szt.

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) Podziękowanie


Karta Dużej Rodziny
2019-08-26

Informujemy, że przyjmowanie i wydawanie
Kart Dużej Rodziny odbywa się w:

poniedziałek
godz. 8:00-11:00 i 14:00-15:00

wtorek-piątek
godz. 7:00-10:00 i 14:00-15:00Nabór na stanowisko
2019-08-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko
2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


SPOŁECZNA LODÓWKA
2019-08-08

Na terenie górowskiego targowiska Fundacja "Weź pomóż” umieściła "Społeczną lodówkę”. Jest to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy Góry i okolic mogą dzielić się żywnością z potrzebującymi. W lodówce każdy może zostawić żywność i każdy, bez żadnych zaświadczeń ani tłumaczeń, może z tej żywności skorzystać. Nadmiar produktów żywnościowych lub niepotrzebne, zalegające w domu jedzenie, zamiast wyrzucić do śmietnika, można przynieść i włożyć do lodówki. Ważne, aby nie było przeterminowane oraz by było opakowane.

Ważne – USZANUJMY WSPÓLNE DOBRO, NIE NISZCZMY, POMAGAJMY!

Regulamin korzystania ze SPOŁECZNEJ LODÓWKI:

1. Ze społecznej lodówki może korzystać każdy, kto tego potrzebuje.
2. Bierzesz jedzenie na swoją odpowiedzialność.
3. Nie bierz wszystkiego - dziel się jedzeniem z innymi potrzebującymi.
4. Wkładaj tylko jedzenie przydatne do spożycia z aktualną datą ważności.
5. Jeżeli w przygotowanym przez Ciebie produkcie występują alergeny - napisz to wyraźnie na opakowaniu.
6. Produkty o charakterystycznym zapachu wkładaj do szczelnych opakowań.
7. Potrawy płynne itp. umieść w szczelnym pojemniku tak, aby przy wyciąganiu nic się nie rozlało.
8. Nie niszcz lodówki i nie oklejaj jej swoimi ulotkami.

Więcej : http://www.wezpomoz.pl/lodowkaspoleczna/

Galeria:

Zobacz pełną galerięOśrodek Pomocy Społecznej w Górze nadal realizuje projekt „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”.
2019-07-18

Informujemy, że w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal obejmujemy bezpłatnym wsparciem min.:
- osoby z niepełnosprawnościami - wsparcie w formie usług asystenckich,
- osoby niesamodzielne - wsparcie w formie usług opiekuńczych,
- opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - wsparcie w formie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem oraz wsparcie finansowe,
- wypożyczania sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Szczegółowych informacji na temat kryteriów przyjęcia do projektu udziela koordynator projektu lub koordynator usług społecznych w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. W momencie rezygnacji z udziału w projekcie jednego z uczestników, wsparciem będzie mogła zostać objęta osoba wpisana na listę rezerwową.

Koordynator projektu – Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych – Anna Skopińska

Biuro projektu: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, pok. 5 tel: 65 543 22 01.Nabór na stanowisko
2019-07-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko


PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY
2019-06-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
– od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
– od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca)
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Po 1 lipca należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, również na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019r. na podstawie decyzji wydanej w 2018r. lub 2019r.
To organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dzieci wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie są uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na dzieci, którym są przyznane świadczenia do 30 września.
Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia) w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Świadczenia na wnioski złożone w okresie lipiec – sierpień 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Świadczenia na wnioski złożone we wrześniu 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Świadczenia na wnioski złożone w październiku 2019 r. zostaną wypłacone z wyrównaniem jedynie od października, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Od miesiąca lipca 2019r. rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni nowo narodzonych dzieci, przysposobionych lub objętych opieką, mają termin 3miesięcy, liczony od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na to dziecko.Składanie wniosków
2019-06-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2019
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019


Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 '' on-line?
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

Dołączone pliki:
1) Plakat Rodzina 500 +
2) Plakat 2 Rodzina 500 +


INFORMACJA
2019-06-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w związku z koniecznością przesyłania informacji o przyznaniu Świadczenia Wychowawczego (500+) oraz świadczenia Dobry Start (300+) prosimy o czytelne wpisywanie we wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń swojego adresu e-mail.

Informacja ta będzie wysyłana z adresu: noreply@opsgora.com.pl

Komunikat ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.Nowe wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 maja 2019 r.
2019-05-10

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Górze z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego , poz. 2711), od dnia 1 maja 2019 r. zmieniają się wysokości odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, jak również szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Dołączone pliki:
1) Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Górze z dnia 8 kwietnia 2019r.
2) Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze


Nabór na stanowisko
2019-05-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko


Bezpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”
2019-05-02

Informujemy, że w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z bezpłatnego wsparcia mogą skorzystać m.in. opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, którzy spełniają następujące kryteria: Opiekunem faktycznym (nieformalnym) jest osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Osoby opiekujące się niesamodzielnymi członkami rodziny na co dzień napotykają na wiele trudności. W związku z obciążeniem jakim jest świadczenie stałej opieki dla najbliższej osoby, opiekun faktyczny doświadcza wielu wyzwań. Aby wesprzeć opiekunów faktycznych proponujemy wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych spotkań z psychologiem, których celem jest m.in. poprawa w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, pełnienia ról społecznych; wsparcie terapeutyczne; trening radzenia sobie z własną chorobą oraz niepełnosprawnością najbliższych. Opiekunowie faktyczni korzystają także ze wsparcia grupowego. W ramach spotkań grupowych m.in. doskonalą umiejętności interpersonalne, kształtują pozytywne relacje z otoczeniem. Dodatkowo opiekunowie faktyczni są objęci wsparciem finansowym (według potrzeb) w ramach wkładu własnego do projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w projekcie i spełniają Państwo kryteria grupy docelowej to zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu lub koordynatorem usług społecznych w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. W momencie rezygnacji z udziału w projekcie jednego z uczestników, wsparciem będzie mogła zostać objęta osoba wpisana na listę rezerwową.

Koordynator projektu – Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych – Anna Skopińska

Biuro projektu: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, pok. 5 tel: 65 543 22 01.Bezpłatne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami
2019-05-02

Informujemy, że w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z bezpłatnego wsparcia w formie usług asystenckich mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu poszukujemy osób z niepełnosprawnościami, które wymagają wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Aby skorzystać ze wsparcia należy spełniać następujące kryteria: Usługi asystenckie są świadczone bezpłatnie dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności osób zaliczanych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania: a)społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych),
b) zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
c)edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Zakres wsparcia, wymiar godzinowy i okres świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich jest określany indywidualnie, zgodnie z potrzebami uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w projekcie i spełniają Państwo kryteria grupy docelowej to zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu lub koordynatorem usług społecznych w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. W momencie rezygnacji z udziału w projekcie jednego z uczestników, wsparciem będzie mogła zostać objęta osoba wpisana na listę rezerwową.

Koordynator projektu – Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych – Anna Skopińska

Biuro projektu: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, pok. 5 tel: 65 543 22 01.Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku
2019-04-29

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019r. realizuje projekt Pt. „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje: http://gora.praca.gov.pl/-/8610403-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-2019-roku-w-ramach-dzialania-8-1-rpoZajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy
2019-04-17

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze prowadzone są od października ubiegłego roku zajęcia z terapii indywidualnej dla osób doświadczających przemocy.

W 2019 roku są kontynuowane zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz doszły zajęcia psychoterapii grupowej w ramach programów terapeutycznych dla tych osób. Zajęcia grupowe odbywają się co 2 tygodnie, a zajęcia indywidualne raz w miesiącu. Są to zajęcia dla osób, które doznały przemocy w rodzinie, a objęte są procedurą „Niebieska Karta”.
W/w zadanie realizowane jest w ramach środków przeznaczonych na „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy Góra.INFORMACJA
2019-03-28

Informujemy, że przyjmowanie wniosków i wydawanie
Kart Dużej Rodziny odbywa się w siedzibie
tut. OPS w pok. nr 17 w:

poniedziałek
godz. 8:00-11:00 i 15:00-16:00

wtorek-piątek
godz. 7:00-10:00 i 14:00-15:00Informacja o wyniku naboru
2019-03-28

na stanowisko referent ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wyniku naboru


Informacja o wyniku naboru
2019-03-20

na stanowisko referent ds. administracyjno-kadrowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wyniku naboru


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)
2019-03-19

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://gora.praca.gov.pl/-/8566770-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-iv-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-2019-rokuNabór na stanowisko
2019-03-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko
2) Oświadczenie - RODO


Konsultacje
2019-03-07

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2019-2021.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019r. na:

- adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
- numer faksu 655432201
- adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Projekt programu
2) Formularz uwag do programu


GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
2019-03-06

logo

CZYM JEST GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY?

Górowska Karta Dużej Rodziny jest systemem wsparcia dla rodzin wielodzietnych, czyli rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają co najmniej troje dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia – gdy dziecko uczy się, albo bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od stycznia 2019 roku Górowska Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom/ małżonkom rodzica dorosłych dzieci, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, nie spełniających warunków ustawy nie dzień składania wniosku.

CO OFERUJE KARTA JEJ POSIADACZOWI?

Posiadacz Górowskiej Karty Dużej Rodziny może skorzystać z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub korzystając z obiektów komunalnych, a także usług oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy, a także działające w gminie firmy. Szczegółowy katalog oferowanych zniżek i ulg dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, Urzędu Miasta i Gminy w Górze, a także na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gora.com.pl) w zakładce Górowska Karta Dużej Rodziny. Katalog oferowanych ulg i zniżek jest na bieżąco aktualizowany o te firmy, które przystąpiły do programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ KARTĘ?
Górowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze (ul. Poznańska 23, I piętro, pokój nr 17 w poniedziałki od godz 08:00 do 16:00, wtorek-piątek 07:00 do 15:00.).


Wzór wniosku:
http://www.gora.com.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=9482&dok_id=2561Karta Dużej Rodziny
2019-03-06

logo

Karta Dużej Rodziny informacje ogólne:

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
• w wieku do ukończenia 18. roku życia,
• w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny - wzór
logo

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze w pok. nr 16 w poniedziałki w godz. 08.00-11.00 i 14.00-15.00 a od wtorku do piątku w godz. 7.00-10.00 i 14.00-15.00. Formalności można także dopełnić za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:
1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Od pierwszego stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Z ogólnopolskiego systemu zniżek będą mogli skorzystać nie tylko rodzice co najmniej trójki niepełnoletnich dzieci, ale także wszyscy Ci, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci.

Wzory wniosków i oświadczeń:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatuOFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
2019-02-26

Jeśli masz wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, jesteś komunikatywny i samodzielny – możesz starać się o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na stanowisko – pracownik socjalny (2 etaty).

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-200 Góra ul. Poznańska 23 tel 65 543 -24-73 lub 65 543 -22 -01Nabór na stanowisko
2019-02-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na stanowisko - referent ds. administracyjno-kadrowych.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko
2) Oświadczenie - RODO


Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
2019-02-22

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze działa bezpłatna wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt udostępniany jest mieszkańcom Gminy Góra, którzy ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia, wiek wymagają wsparcia w postaci oprzyrządowania. Na bieżąco udostępniamy jest nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia, która reguluje kwestie związane z m.in. terminem udostępnienia sprzętu oraz sposobem użytkowania oprzyrządowania.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnie dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w pok. 17 (w godzinach pracy OPS) oraz telefonicznie: 065 543-22-01.Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu
2019-02-22

Od 2001r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu w ramach dostaw żywności dla klientów naszego Ośrodka. Głównym celem współpracy jest zmniejszanie obszarów niedożywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. W każdym miesiącu pracownicy CIS odbierają dostawy żywności z WBŻ i wydają produkty podopiecznym. Klienci OPS aby skorzystać ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych powinni skontaktować się z pracownikiem socjalnym (zgodnie z rejonizacją). Pracownicy socjalni kwalifikują podopiecznych do otrzymania wsparcia. Ilość i rodzaj przekazywanych produktów zależy min. od wielkości rodziny.
Asortyment przekazywany podopiecznym jest różnorodny i zależy od rodzaju przekazanych produktów przez WBŻ.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy OPS.Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
2019-02-04

W ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działa wypożyczania sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. Celem działalności wypożyczalni jest zwiększanie samodzielności osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych (uczestników Projektu) oraz wspomaganie podczas opieki nad nimi. Wypożyczalnia swoją działalność opiera na Regulaminie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, który jest dostępny w biurze projektu (Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, pok. 16).

Uczestnicy projektu (osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami) mogą skorzystać bezpłatnie z m.in. wózka inwalidzkiego, łóżka rehabilitacyjnego, materaca przeciwodleżynowego, poduszek przeciwodleżynowych, balkoników, kul ortopedycznych, krzeseł obrotowych na wannę, ławeczek na wannę z uchwytem, taboretów pod prysznic, misek do mycia głowy. Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwia zwiększenie samodzielności uczestników projektu oraz pomoc podczas świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich.

Galeria:

Zobacz pełną galerięBezpłatne wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych
2019-02-04

W ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujemy wsparciem psychologicznym oraz finansowym (według potrzeb) opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoby opiekujące się niesamodzielnymi członkami rodziny na co dzień napotykają na wiele trudności. W związku z obciążeniem jakim jest świadczenie stałej opieki dla najbliższej osoby, opiekun faktyczny doświadcza wielu wyzwań. Aby wesprzeć opiekunów faktycznych zaproponowaliśmy wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych spotkań z psychologiem, których celem była m.in. poprawa w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, pełnienia ról społecznych; wsparcie terapeutyczne; trening radzenia sobie z własną chorobą oraz niepełnosprawnością najbliższych. Opiekunowie faktyczni korzystają także ze wsparcia grupowego. W ramach spotkań grupowych m.in. doskonalą umiejętności interpersonalne, kształtują pozytywne relacje z otoczeniem. Dodatkowo opiekunowie faktyczni zostali objęci wsparciem finansowym (według potrzeb) w ramach wkładu własnego do projektu.Rekrutacja
2019-02-04

Przypominamy, że od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Dołączone pliki:
1) Rekrutacja


Podsumowanie 2018r.
2019-02-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W 2018 r. łącznie objętych bezpłatnym wsparciem zostało 27 osób. Uczestnicy projektu czyli osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie faktyczni skorzystali m.in. z usług opiekuńczych, asystenckich, wsparcia psychologicznego (indywidualnego i grupowego), pomocy finansowej, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.Nabór na stanowisko
2019-01-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko - pracownik socjalny


TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2019 ROK
2019-01-05

W załączeniu terminy wypłat zasiłków w 2019 roku.

Dołączone pliki:
1) TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2019 ROK


Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego w 2019 r
2019-01-04

W załączeniu terminy wypłat świadczenia wychowawczego (500+).

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego w 2019 r


Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w 2019 roku
2019-01-04

W załączeniu terminy wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w 2019 roku


Nabór na stanowisko
2019-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko - pracownik socjalny


Nabór na stanowisko
2019-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko ASYSTENT RODZINY (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko - asystent rodziny


Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze
2018-11-22

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 1 grudnia br. zostanie uruchomiony Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze. Placówka ta będzie ośrodkiem wsparcia dla osób, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - szczegóły w załączeniu

Dołączone pliki:
1) Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze


Usługi opiekuńcze i asystenckie
2018-09-12

Od lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze świadczy usługi opiekuńcze i asystenckie dla 21 uczestników projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łącznie do świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich zatrudnionych zostało 8 osób, uczestników projektu, które posiadają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do świadczenia poszczególnych usług.


Usługi opiekuńcze

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Pomoc przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:
a) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
b) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
c) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Usługi asystenckie

Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
a)społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
b) zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
c)edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Zakres wsparcia, wymiar godzinowy i okres świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich jest określany indywidualnie, zgodnie z potrzebami uczestników projektu.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze i asystencie w trakcie zatrudnienie wezmą udział w szkoleniach z zakresu niezbędnego do świadczenia usług, w celu świadczenia usług o najwyższej jakości i w maksymalnym zakresie.

Realizacji usług opiekuńczych i asystenckich przewidziana jest na okres VII.2018r. –VI.2021r.„Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”
2018-08-12

Od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Beneficjent projektu: Gmina Góra
Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.
Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, pokój nr 16
Koordynator projektu: Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych: Katarzyna Maksymczuk
Tel/fax: 65-543-22-01 e-mail: projekty@opsgora.com.pl www.opsgora.pl

Cel główny:
Zwiększenie dostępności do usług społecznych 24 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zwiększenie kompetencji i umiejętności 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i 4 opiekunów osób niesamodzielnych i wsparcie psychologiczne 8 opiekunów faktycznych.

Cele szczegółowy:
1. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osobom niesamodzielnych i niepełnosprawnym w społeczności lokalnej poprzez objęcie usługami opiekuńczymi 12 osób niesamodzielnych i usługami asystenckimi 12 osób niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń w zakresie niezbędnym do realizacji usług osobistych i asystenckich.
3. Wsparcie psychologiczne 8 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
4. Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
5. Wsparcie finansowe dla opiekunów faktycznych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r do 30.06.2021r

Całkowita wartość projektu: 888.723,72 zł

Kwota dofinansowania: 844.286,82 zł

Dołączone pliki:
1) Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra


PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE:
2018-08-06

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń wychowawczych (500+),

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia Dobry Start (300+)

w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00,

od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 14.00INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
2018-07-11

Referenta ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboru


Składanie wniosków
2018-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2018
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 plus'' on-line?
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.plINFORMACJA
2018-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w związku z koniecznością przesyłania informacji o przyznaniu świadczenia DOBRY START (300+) prosimy o wpisywanie we wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia swojego adresu e-mail.

Informacja ta będzie wysyłana z adresu: noreply@opsgora.com.pl

Komunikat ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
2018-06-28

Referenta ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:
1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO


Konkurs na stanowisko Referent ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2018-06-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko referenta ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na wolne stanowisko - oferta pracy
2) Oświadczenie - RODO


Konkurs na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2018-06-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na wolne stanowisko - oferta pracy
2) Oświadczenie - RODO


Ogłoszenie o naborze do projektu
2018-03-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2.B Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, informuje, iż osoby chętne do uzyskania bezpłatnego wsparcia mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych Ośrodka.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze do projektu


Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej
2018-03-20

DSR.V.852.3.20.2018.AB

Dołączone pliki:
1) Pismo w sprawie elektronicznej Karty Dużej Rodziny


Nabór na wolne stanowisko
2018-02-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko ASYSTENT RODZINY (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na wolne stanowisko


TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2018 ROK
2018-01-08

W załączeniu terminy wypłat zasiłków w 2018 roku.

Dołączone pliki:
1) TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2018 ROK


Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego (500+) w 2018 roku
2018-01-03

W załączeniu terminy wypłat świadczenia wychowawczego (500+).

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego (500+) w 2018 roku


Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2018r.
2018-01-03

W załączeniu terminy wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2018 r.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2018r.


Ogłoszenie o naborze
2017-11-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2.A Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych informuje, iż osoby chętne do uzyskania bezpłatnego wsparcia mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych Ośrodka.Dołączone pliki:
1) Informacja o naborze
2) Ogłoszenie o naborze


Nabór na stanowisko
2017-10-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ(stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko


Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2017-09-08

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ


Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze ________________________________________
2017-08-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY


Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy
2017-07-31

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Czytaj całość w załączeniu...

Dołączone pliki:
1) Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy


Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!
2017-07-24

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba u biegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następujedo dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
2017-07-11

"Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo, jednak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami"

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
Pani JANINY IRZYKOWICZ

Odeszła nasza koleżanka, która w historii Ośrodka zapisała się jako człowiek uczciwy, kompetentna pracownik. Jako główna księgowa trzymała w ryzach finanse i chętnie pomagała innym. Posiadała wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły Zakładowi. Jej pozytywne nastawienie do życia, humor wprowadzały zawsze pozytywną atmosferę wśród nas. Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłej życzymy sił do zniesienia bólu i mamy nadzieję, że czas złagodzi poczucie straty. Prosimy przyjąć od nas wyrazy szczerego współczucia.


Koleżanki i koledzy

Dołączone pliki:
1) "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci"


Nabór na stanowisko OPIEKUNKA SPECJALISTYCZNA w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2017-06-28

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Opiekunka specjalistyczna w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko OPIEKUNKA SPECJALISTYCZNA


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
2017-06-13

Referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
2017-05-31

Referenta ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO


Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2017-05-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko - Referent ds. świadczeń wychowawczych


Nabór na stanowisko
2017-05-18

Nabór na stanowisko REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze - w załączeniu

Dołączone pliki:
1) Nabór


Punkt Konsultacyjny
2017-04-11

Informujemy, iż głównym celem Punktu Konsultacyjnego jest zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostęp do poradnictwa.

Punkt Konsultacyjny działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-9.00Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2017-03-31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ


Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od kwietnia 2017r
2017-03-27

W załączeniu terminy wypłat świadczeń od kwietnia 2017 r.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od kwietnia 2017r


Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego (500+) od marca 2017 do grudnia 2017
2017-03-03

W załączeniu terminy wypłat świadczenia wychowawczego (500+).

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego (500+) od marca 2017 do grudnia 2017


OD POMYSŁU DO BIZNESU
2017-02-17

OD POMYSŁU DO BIZNESU - program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
- Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 23 300 zł
- Możliwość wsparcia pomostowego do 1 850 zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy

SPOTKANIE INFORMACYJNE: siedziba OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE ul. Poznańska 23, 56-200 Góra

TERMIN: 20 lutego 2017 (poniedziałek), godz. 11.00

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMERAMI TELEFONÓW: 739 084 815, 720 838 304
REKRUTACJA DO PROJEKTU:

- I EDYCJA - 01.01.2017-28.02.2017
- II EDYCJA - 01.03.2017-31.03.2017

Dołączone pliki:
1) SPOTKANIE INFORMACYJE GÓRA
2) Ulotka projektu


Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2017-02-13

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ


Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego (500+) w lutym 2017 r.
2017-01-30

W załączeniu terminy wypłat świadczenia wychowawczego w lutym 2017 r.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego (500+) w lutym 2017 r.


Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2017-01-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ


Terminy wypłat zasiłków i świadczeń w 2017 r.
2017-01-05

Terminy wypłat zasiłków i świadczeń w 2017 r.

1)Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
w pierwszym kwartale 2017 r.

2)Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego (500+) w styczniu 2017 r.

3)TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2017 ROK

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnego w pierwszym kwartale 2017 r.
2) Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego w styczniu 2017 r.
3) TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2017 ROK


Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej
2016-11-22

21 listopada 2016r. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016. W sumie przyznano 13 nagród pieniężnych, w tym 8 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 4 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Miło nam poinformować, że jedną z nagród indywidualnych otrzymała Pani Anna Zagubień Specjalista pracy socjalnej naszego Ośrodka. Nagrodę przyznano za wprowadzanie innowacyjnych metod i technik pracy socjalnej ukierunkowanych na integrację osób i grup społecznych z kręgu szczególnego ryzyka ze środowiskiem lokalnym.
Uroczystość odbyła się z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej.

Pani Ania odebrała również gratulacje i życzenia od obecnej na uroczystości Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Jolanty Snopko oraz Członka Rady Pomocy Społecznej przy MRPiPS Pana Piotra Grochowiaka.
Pani Annie Zagubień w imieniu wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze składamy wyrazy najwyższego uznania. Życzymy Pani wiele szczęścia w życiu osobistym , radości i wielu satysfakcji z pracy i misji jaką Pani wykonuje w codziennej służbie zawodowej.
Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości.

strona www.portalsamorzadowy.pl

strona www.mpips.gov.pl

Galeria:

Zobacz pełną galerięINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
2016-11-04

na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
2016-11-02

na stanowisko Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:
1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


UROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORA”
2016-10-27

Dnia 12 października 2016r w restauracji „Rosette” odbyła się uroczystość „Dzień Seniora”.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Górowskiego – Piotr Wołowicz, Sekretarz Gminy – Tadeusz Otto, Prezes ZEC-u – Rafał Korytowski, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Henryk Adamus, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze - Edyta Lisiecka, Zastępca Kierownika OPS - Mariola Palczyńska, Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Górze – Rafał Korytowski, Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole w Lesznie – Manuela Zdęga, Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole w Górze – Agnieszka Broniarz, Dyrektor PKO Bank Polski w Górze – Edyta Klimczak, Pan Bogusław Wojnarowski oraz delegacje z zaprzyjaźnionych klubów seniora: tj. z Klubu Seniora z Rawicza, Klubu Seniora z Miejskiej Górki, Klubu Seniora z Luboszycy i Klubu Seniora z Wąsosza, Klubu Seniora z Głogowa, Klubu Seniora z Bojanowa, Koła Emerytów i Rencistów z Kuklinowa oraz Domu Pomocy Społecznej z Wronińca. Najliczniejsze grono seniorów było z naszego Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.
Uroczystość oficjalnie rozpoczął Prezes Górowskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” Bronisław Barna, który przywitał wszystkich zebranych gości oraz przybliżył ideę obchodzonego w października Europejskiego Dnia Seniora. Zauważył, iż głównym przesłaniem organizacji tego święta jest kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Górowski i Sekretarz Gminy podkreślali, jak ważni są Seniorzy w życiu każdej lokalnej społeczności, mówili, że seniorzy dla młodszego pokolenia są skarbnicą wiedzy i doświadczenia. Życzyli wszystkim wiele szczęścia i zdrowia. Na zakończenie części oficjalnej na ręce Prezesa wręczono kosz pełen czekolad i wiele innych drobnych upominków. Po wystąpieniu gości zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze, oraz chór „Niezapominajki”.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na obiad, a następnie odbyła się zabawa taneczna. W tym wyjątkowym dniu seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięNabór na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2016-10-18

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze


Nabór na stanowisko księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2016-10-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) KONKURS NA STANOWISKO KSIĘGOWY W OPS GÓRA


WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY
2016-08-04

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2016r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2016 r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2016 r. nastąpi do dnia 31.10.2016 r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.10.2016r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2016 r. nastąpi do dnia 30.11.2016r.WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2016-08-04

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 01.09.2016r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30.09.2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30.11.2016r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.10.2016r. do dnia 30.11.2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31.12.2016r.Terminy wypłat świadczeń w 2016 r.
2016-08-04

Terminarz wypłat :

- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego-
- świadczenia wychowawczego 500+.

Dołączone pliki:
1) Terminy wypłat na 2016 rok


KOLONIE LETNIE
2016-08-01

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dokonało podziału miejsc na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami w okresie wakacji 2016r.

W wyniku podziału miejsc na teren Góry przypadło 25 miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci. 8-ro dzieci wypoczywało w nadmorskiej miejscowości Pustkowo (gmina Rewal) w Ośrodku Kolonijnym „Magda” w okresie od 25.06.16r. do 8.07.2016r.

9 lipca 10-ro dzieci wyjechało z Gminy Góra na kolonię do Ośrodka Wczasowo Kolonijnego SAWA w Stegnie. Powrót dzieci z kolonii nastąpił 22.07.2016r. Dzieci wróciły z kolonii zadowolone, uśmiechnięte i pełne wrażeń.

15 sierpnia 2016r. kolejnych siedmioro dzieci wyjedzie na wypoczynek letni, który będzie trwał do 28.08.2016r.

Miejsca zostały przydzielone i sfinansowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Program Rodzina 500+
2016-03-07

logo

Szanowni Państwo informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu ,,Rodzina 500+” będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 23 od wejścia w życie ustawy tzn. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Wszystkie niezbędne druki (wniosek i oświadczenia) udostępnione będą w siedzibie OPS w Górze oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka pod adresem www.opsgora.pl w zakładce: Świadczenia - świadczenie wychowawcze lub druki.

Ważne:

w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.(włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 727 407 262 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:
1) Program Rodzina 500 +


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE
2016-03-01

informuje, iż aplikuje o środki finansowe na wsparcie swoich klientów w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Osoby wyrażające chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów opiekuńczych.

W ramach udziału w projekcie klienci będą mieli możliwość skorzystania z szerokiego i zróżnicowanego zakresu wsparcia w postaci kompleksowej pracy socjalnej, szkoleń, kursów, wparcia prawnego i psychologicznego i wielu innych form aktywizacji w celu nabycia/zwiększenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych,
pokój nr: 16, 20, 21, 22, 23, 24 . Tel: (65) 543-22-01
projekty@opsgora.com.pl www.opsgora.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 23. 56-200 Góra

Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Dołączone pliki:
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Program
2016-03-01

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Artykuł dotyczy programu "Rodzina 500 plus" i znajduje się pod linkiem:

http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/11781,Program-quotRodzina-500-plusquot-informacje-wniosek-infolinia.htmlTydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 luty – 27 luty 2016r.
2016-02-17

W dniu 23.02.2016r w godzinach 10.00-15.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze udzielanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie pełnionych dyżurów.Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2016 roku
2016-01-08

W załączeniu terminy wypłat świadczeń w 2016r.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń w 2016 r.


Harmonogram wypłat zasłków z pomocy społecznej na 2016 r.
2016-01-08

W załączeniu terminy wypłat zasiłków w 2016 r.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat zasiłków w 2016 r.


Spotkanie wigilijne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze
2015-12-28

Czyniąc zadość corocznej tradycji w dniu 23.12.2015r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie wigilijne dla 30 podopiecznych Ośrodka, w szczególności osób. bezdomnych.

Zaproszonych gości powitała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Edyta Lisiecka, która przekazała wiele miłych i ciepłych słów oraz życzenia świąteczne. Zaproszeni goście oraz pracownicy OPS przełamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia. Przy tradycyjnych potrawach i dźwiękach kolęd miło i serdecznie upłynęło wigilijne spotkanie.INFORMACJA
2015-12-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o dniu wolnym dla pracowników w Wigilię 24 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy oraz z § 18 Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze ustala się, iż dzień 24 grudnia 2015 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Ośrodka w zamian za 26 grudnia 2015 roku - święto przypadające w innym dniu niż niedziela tj. w sobotę.V-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze
2015-10-26

Październik to szczególny miesiąc dla wszystkich seniorów - miesiąc, w którym świętujemy Międzynarodowy, Europejski i Ogólnopolski Dzień Seniora. Tegorocznym lokalnym obchodom święta seniorów towarzyszył jubileusz V-lecia istnienia Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze. Uroczyste obchody podwójnego święta odbyły się w Restauracji „Rosette”.

Na zaproszenie górowskiego Stowarzyszenia przybyli przedstawiciele lokalnych władz, wieloletni darczyńcy i osoby wspierające działalność seniorów oraz zaprzyjaźnione Kluby Seniora, m.in. Starosta Górowski Piotr Wołowicz, w imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz obecny był Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Dyrektor Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska-Berus, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Lisiecka, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Merta, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział w Górze Henryk Adamus, Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole w Górze Manuela Zdęga, Bogusław Wojnarowski. W imieniu Stowarzyszenia przybyłych gości przywitał Prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław Barna, dziękując wszystkim obecnym za przybycie. Na ręce władz lokalnych oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyty Lisieckiej, Dyrektora Placówki Bankowej Credit Agricole w Górze Pani Manueli Bzdęga oraz Pana Bogusława Wojnarowskiego Prezes Stowarzyszenia złożył szczególne podziękowanie za wieloletnią współpracę, wsparcie, propagowanie integracji międzypokoleniowej i aktywizacji osób starszych.
W dalszej części spotkania gratulacje i życzenia złożyli zaproszeni goście oraz delegacje zaprzyjaźnionych Klubów Seniora, następnie swój program artystyczny zaprezentowali uczniowie ze szkół podstawowych nr 3 i nr 1 w Górze oraz zespół śpiewaczy "Niezapominajki" z górowskiego Domu Kultury.
Po zakończeniu części oficjalnej Prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław Barna zaprosił wszystkich do suto zastawionych stołów i wspólnego świętowania jubileuszu przy dźwiękach muzyki przygotowanej przez instruktora Domu Kultury w Górze Arkadiusza Gustaw.

Członkom Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” życzymy kolejnych pięknych jubileuszy, zdrowia oraz dalszej energii do działań i rozwoju.

Galeria:

Zobacz pełną galerięWypłaty świadczeń FA od października 2015 r. tj. w okresie świadczeniowym 2015/2015
2015-10-13

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywają się w dniu 20 każdego miesiąca - na konto osobiste. Jeżeli 20-ty przypada na dzień wolny od pracy , wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wskazanym terminie.WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY
2015-07-09

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2015r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2015 r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2015 r. nastąpi do dnia 31.10.2015 r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.10.2015r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2015 r. nastąpi do dnia 30.11.2015r.WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2015-07-09

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 01.09.2015r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30.09.2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30.11.2015r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.11.2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31.12.2015r.Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)
2015-06-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Górze oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Niechlowie i Jemielnie w okresie kwiecień – czerwiec 2015r realizował Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI). Celem PAI była poprawa sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z w/w Ośrodków, łącznie 15 osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy w ramach dwóch bloków: Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

W ramach działań w zakresie Integracji społecznej przeprowadzono zajęcia służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, zrealizowane w ramach grup wsparcia, grupowego poradnictwa specjalistycznego, warsztatów trenerskich i zajęć integracyjnych w poszczególnych OPS oraz podczas spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i specjalistą ds. informatyki.
W ramach zajęć z zakresu Integracji społecznej 5-osobowa grupa podopiecznych naszego Ośrodka brała udział w spotkaniach inicjujących i wyznaczających kierunek aktywnego działania grupy samopomocowej w celu wspólnego pokonywania problemów natury osobistej, społeczno-socjalnej i zawodowej dotyczącej bezpośrednio uczestniczek albo ich bliskich.
W trakcie wspólnych rozmów, podczas regularnie odbywających się spotkań grupy, poszczególne jej uczestniczki doświadczały ulgi i wsparcia od innych biorących udział w spotkaniu i uświadamiały sobie, że nie są pozostawione same sobie. Uczyły się rozpoznawać trudności, żyć z nimi albo je pokonywać. Uczestniczki grupy samopomocowej naszego Ośrodka swoje działania ukierunkowały na wymianę doświadczeń dotyczących znajomości załatwiania spraw urzędowych, wymianę doświadczeń dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym, racjonalnego planowania wydatków, zakupów, menu dostosowanego do potrzeb rodziny oraz właściwe kreowanie własnego wizerunku i wymianę doświadczeń związanych z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Wymiana doświadczeń miała także swoje odzwierciedlenie w formie warsztatowej, uczestniczki Programu w ramach zajęć tworzyły indywidualne plany zakupów w odniesieniu do wcześniej przygotowanego menu. Następnie dokonywały wspólnych zakupów i razem przygotowywały wybrane potrawy i piekły ciasta. Podczas kolejnych spotkań uczestniczki skupiły się na wizerunku zewnętrznym, wspólnie dobierały i prezentowały stroje i fryzury dostosowując je do odpowiednich okazji. Podczas spotkań uczestniczki na bieżąco weryfikowały plan działań, podejmowały kolejne tematy i próby rozwiązywania rodzących się problemów.
Pomimo, iż istotą grupy samopomocowej jest wpieranie się wzajemne przy rozwiązywaniu problemów, to jednak wymaga to systematyczności i czasu aby osiągnąć pozytywne zmiany. Zwarzywszy na fakt krótkiego okresu trwania Programu (2 miesiące) swoją pomocą dla uczestniczek służyli pracownicy naszego Ośrodka udzielając doraźnej pomocy w kwestiach,z którymi panie sobie nie radziły lub zgłaszały potrzebę wyjaśnienia i wsparcia.
W ramach powyższego Programu uczestniczki mały także możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach bloku Aktywizacja zawodowa podczas udziału w pracach społecznie-użytecznych w ramach usług opiekuńczych realizowanych w OPS Góra.

Mamy nadzieję, iż wraz z zakończeniem PAI nie zakończy się aktywność uczestniczek - wręcz przeciwnie - będzie bodźcem do kontynuowania aktywności grupy i zaangażowania kolejnych osób w celu wzajemnego wspierania się, wymiany doświadczeń i nauki samodzielnego, właściwego funkcjonowania w każdej sferze społecznej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięIX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich
2015-04-15

18 kwietnia 2015 r. w godzinach 9-15 "Adwokaci potrzebującym pomocy"

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/lista-adwokatow-bioracych-udzial-w-ix-dniu-bezplatnych-porad-adwokackich/VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej
2015-04-02

Po raz kolejny Stowarzyszenie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” uczestniczyło w Świątecznym Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej. Na pięknie przystrojonym stole przygotowanym przez naszych Seniorów można było znaleźć wszystko, co jest związane z Wielkanocą, np. kolorowe pisanki, baranki, pachnące baby i mazurki oraz potrawy świąteczne i dekoracje.

Celem kiermaszu jest kultywowanie tradycji ludowej, edukacji w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych oraz prezentacji sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego. W ramach kiermaszu odbyły się dwa konkursy: na najładniejszą palmę wielkanocną i na najpiękniejszy stół wielkanocny. Nasi Seniorzy brali udział w konkursie na „najpiękniejszy tradycyjny stół wielkanocny”, w którym otrzymali specjalną nagrodę ufundowaną i wręczoną przez Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz.

Galeria:

Zobacz pełną galerięINFORMACJA
2015-02-05

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23-28 lutego br. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.”
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez pracowników, psychologów oraz innych przedstawicieli w trakcie dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w sobotę od 10.00 do 13.00. Lista podmiotów, w których można będzie uzyskać informację i adresy tych podmiotów znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.plTerminy wypłat świadczeń w 2015r.
2015-01-12

W załączeniu terminy wypłat świadczeń w 2015r.

Dołączone pliki:
1) Terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego
2) Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej


"16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet"
2014-11-12

Z okazji międzynarodowej kampanii ONZ „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, obejmującej dzień 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet oraz dzień 10 grudnia uznany jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zaprasza wszystkie osoby z terenu Gminy Góra, doznające przemocy w rodzinie na rozmowy z pracownikami socjalnymi i członkami Zespołu Interdyscyplinarnego.


Ośrodek zaprasza na dzień otwarty w dniu 3 grudnia 2014r. od godz.7.00 do godz.15.00

Można skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym i umówić na spotkanie. Tel: 65 543 22 01UROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORA”
2014-10-17

Dnia 16 października 2014r. w restauracji „Rosette” odbyła się uroczystość „Dzień Seniora”.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Góry - Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Burmistrza Góry - Andrzej Rogala, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry - Jerzy Kubicki, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Henryk Adamus, Dyrektor Domu Kultury w Górze - Danuta Piwowarska-Berus, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze - Edyta Lisiecka, Zastępca Kierownika OPS - Mariola Palczyńska, Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Górze - Jerzy Birecki, ks. Andrzej Orzech, redaktor naczelna „Przeglądu Górowskiego” - Elżbieta Maćkowska, Bogusław Wojnarowski oraz delegacje z zaprzyjaźnionych klubów seniora: tj. z Klubu Seniora z Rawicza, Klubu Seniora z Miejskiej Górki, Klubu Seniora z Luboszycy i Klubu Seniora z Wąsosza. Najliczniejsze grono seniorów było z naszego Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

Uroczystość oficjalnie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Pogodna Jesień” Bronisław Barna, który przywitał wszystkich zebranych gości oraz przybliżył ideę obchodzonego 20 października Europejskiego Dnia Seniora. Zauważył, iż głównym przesłaniem organizacji tego święta jest kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz podkreśliła, jak ważni są Seniorzy w życiu każdej lokalnej społeczności, będąc dla młodszego pokolenia skarbnicą wiedzy i doświadczenia. Życzyła wszystkim wiele szczęścia i zdrowia. Na zakończenie wręczyła wszystkim seniorom kosz pełen czekolad. Głos zabrał również ks. Andrzej Orzech, który pięknie podkreślił rolę czasu w życiu człowieka, jak jest dla nas ważny, ponieważ wszystko co robimy dzieje się właśnie w czasie, a na zakończenie odmówił z zebranymi modlitwę.

Po wystąpieniu gości zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, które wraz z Panią Jolantą Ludkowską zaśpiewały piękne piosenki dedykowane zebranym seniorom.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na obiad, a następnie odbyła się zabawa taneczna. W tym wyjątkowym dniu seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywna integracja
2014-10-15

Realizacja kolejnych etapów projektu systemowegoW okresie od lipca do września 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnych etapów projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy projektu nadal korzystają z kompleksowego wsparcia w formie pracy socjalnej oraz pomocy specjalistów podczas zajęć indywidualnych z prawnikiem oraz psychologiem.

Dzięki pozyskanym w ramach projektu środkom 23 uczestników projektu ma możliwość nabycia umiejętności obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym oraz uzyskania Certyfikatu PTI ECDL Standard podczas zajęć kursu obsługi komputera.
Należy podkreślić, że ścieżka aktywnej integracji jest opracowana na podstawie sporządzanych przez pracowników socjalnych diagnoz oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
2014-09-29

W dniu 19.09.2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie członków Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Tematem wiodącym był problem ochrony zdrowia psychicznego w pomocy społecznej.

Spotkanie odbywało się w dwóch panelach tematycznych. W pierwszym poruszono kwestie dotyczące zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, powszechnej pomocy i opieki oraz działań na rzecz integracji społecznej. Drugi dotyczył kwestii dotyczących upowszechniania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze oraz Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Z prezentacją multimedialną wystąpił Pan Piotr Grochowiak – Członek Rady Pomocy Społecznej VII kadencji oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Pan Piotr Grochowiak przedstawił działalność Domu oraz podzielił się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie kurateli i opiekuństwa prawnego nad osobami ubezwłasnowolnionymi.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze. Kierownik Domu Pan Franciszek Bułyszko przedstawił działalność ŚDS-u. Opowiadał o barierach pojawiających się w codziennej działalności Domu oraz prezentował sukcesy wynikające z pracy terapeutycznej z podopiecznymi oraz współpracę z innymi palcówkami o podobnym profilu. Spotkanie przeplatane było żywą dyskusją uczestników i wymianą doświadczeń z działań reprezentowanych instytucji.
Spotkanie skończyło się omówieniem bieżących tematów z zakresu działalności Forum. Głos zabrali Przewodnicząca DFPS Pani Elżbieta Pawłowska oraz zastępca przewodniczącego DFPS Pan Zenon Matuszko.


Organizatorzy spotkania – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za przybycie do naszej siedziby w dniu 19.09.2014r. Cieszymy się, że propozycja i forma spotkania została bardzo pozytywnie odebrana. Dziękujemy za wszystkie miłe i pochlebne wyrazy uznania oraz komplementy . Było nam bardzo miło Państwa gościć w naszych skromnych progach!

Pozdrawiam ! Edyta Lisiecka ze współpracownikami.

Galeria:

Zobacz pełną galerięJEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
2014-09-18

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Dołączone pliki:
1) Pomoc poszkodowanym!


Spotkanie o charakterze kulturalnym – Dzień Dziecka 2014r.
2014-06-22

W dniu 18.06.2014r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie o charakterze kulturalnym z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Pozyskane w ramach projektu środki pozwoliły na sfinansowanie min. kosztów poczęstunku i nagród dla dzieci, łącznie dla ok. 80. Każdy z najmłodszych uczestników w spotkania otrzymał upominek.
W ramach spotkania wspólnie z uczestnikami projektu wykorzystaliśmy zaplecze techniczne Ośrodka w celu przygotowania poczęstunku. Rodzice własnoręcznie upiekli ciasta i przygotowali desery. Ponadto pomagali w organizacji konkurencji sportowych dla dzieci, w których także sami uczestniczyli.
Organizację imprezy dla najmłodszych umożliwił sprzęt zakupiony w ramach projektu w latach 2008-2013.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywizacja edukacyjna - kurs prawa jazdy kat. B
2014-06-22

W miesiącu czerwcu 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach aktywizacji edukacyjnej 20 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kat B.Pozyskane w ramach projektu środki pozwoliły na sfinansowanie zarówno kosztu kursu, utworzenia profilu kierowcy, badań lekarskich, jak i egzaminów państwowych.
Nowe umiejętności wzmocnią aktywność społeczną uczestników projektu zarówno w zakresie poszukiwania pracy zarobkowej na terenie Góry i w miejscowościach ościennych.
Procesowi aktywnej integracji towarzyszy kompleksowa praca socjalna realizowana przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników socjalnych. Ponadto każdy z uczestników projektu w trakcie trwania wsparcia w ramach projektu będzie mógł skorzystać z pomocy zatrudnionego psychologa oraz prawnika.

Galeria:

Zobacz pełną galerięOgólnopolska Karta Dużej Rodziny
2014-06-17

Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U.2016r., poz.785 ze zm.), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni przystępujący do programu posługujący się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Instytucje i firmy oferujące zniżki można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl , menu: Duża rodzina >> Partnerzy Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o wydanie karty dużej rodziny mozna pobrać ze strony www.opsgora.pl z menu: Druki >> Karta Dużej Rodziny.INFORMACJA
2014-05-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna, przez osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ww. ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) (...) Czytaj całość w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:
1) INFORMACJA - PEŁNA TREŚĆ


Aktywna integracja 2014
2014-04-11

Ośrodek Pomocy Społecznej po zakończonym procesie rekrutacji rozpoczął kolejny etap realizacji projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dzięki pozyskanym środkom w roku 2014 kompleksowe, wsparcie w ramach aktywnej integracji otrzyma 36 uczestników projektu. Wzorem lat ubiegłych ścieżkę aktywnej integracji rozpoczyna kompleksowa praca socjalna oraz wsparcie w formie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym. Należy podkreślić, że każdy z uczestników projektu otrzymuje pomoc zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Proces doboru instrumentów aktywnej integracji wspomagają pracownicy socjalni oraz specjaliści zatrudnieni w ramach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięPUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE
2014-04-02

Co możesz u nas uzyskać ?
- bezpłatną i bezstronną poradę
- gwarancję poufności
- wskazanie możliwych rozwiązań problemu
- informację o Twoich prawach oraz jakie usługi publiczne Ci przysługują
– szeroko rozumiana praca socjalna
Udzielimy Ci porady w zakresie:
- rodzina
- schronienie
- praca/bezrobocie
- kontakty z urzędami
- niepełnosprawność
- inne
Grafik dyżurów:
13.01.2014r - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
20.01.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
27.01.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda
3.02.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Maria Leciejewska
10.02.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Edyta Lenort
17.02.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Alicja Zakaszewska
24.02.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Agnieszka Śliwińska
3.03.2014. - pokój 21 pracownik socjalny Edyta Żmiejewska
10.03.2014. - pokój 23 pracownik socjalny Teodor Torchała
17.03.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Bogumiła Olszewska
24.03.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
31.03.2014. pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
7.04.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda
14.04.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Maria Leciejewska
28.04.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Edyta Lenort
5.05.2014r. . - pokój 20 pracownik socjalny Alicja Zakaszewska
12.05.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Agnieszka Śliwińska
19.05.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Edyta Żmiejewska
26.05.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Teodor Torchała
2.06.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Bogumiła Olszewska
9.06.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
16.06.2014r. . pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
23.06.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda

Dyżury prowadzone są w godzinach od 13.00 – 15.00Terminy wypłat świadczeń w 2014 roku
2014-01-18

 

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
2) Terminy wypłat zasiłków na 2014 rok


OGŁOSZENIE
2014-01-10

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci szerokim i zróżnicowanym zakresem wsparcia w postaci kompleksowej pracy socjalnej, szkoleń, kursów, wparcia prawnego i psychologicznego i wielu innych form aktywizacji w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych i koniecznych umiejętności, kompetencji, informacji
i narzędzi służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16.
Nr tel. (65) 543-22-01
727-407-262
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Poznańska 23. 56-200 Góra
efs@opsgora.com.pl
www.opsgora.pl

Nabór trwa do 31 stycznia 2014r

Koszty związane z udziałem w projekcie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie


Dzień Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
2013-11-25

W dniu 22 listopada 2013 na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystość uświetniła obecność Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz, która w podziękowaniu za codzienną, wymagającą zaangażowania pracę na rzecz wszystkich potrzebujących złożyła na ręce Pani Kierownik Edyty Lisieckiej życzenia spełnienia w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ośrodek Pomocy Społecznej miał zaszczyt gościć również Pana Piotra Grochowiaka- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, Panią Joannę Haręzgę- Prezesa Stowarzyszenia Aktywni Niepełnosprawni oraz Pana Franciszka Bułyszko- Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy w Górze.
Należy podkreślić, iż Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Miasta i Gminy Góra, zarówno zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej jak i innych instytucjach wsparcia społecznego funkcjonujących na terenie Gminy I Powiatu.
Słodki poczęstunek oraz moc życzeń przekazana przez Panią Burmistrz mobilizuje do podjęcia kolejnych działań w służbie człowiekowi potrzebującemu.

Galeria:

Zobacz pełną galerięNagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2013-11-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w uznaniu osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodę specjalną.
W dniu 21 listopada 2013r Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Lisiecka wraz z pracownikami - Paniami Alicją Zakaszewską i Anna Zagubień uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013.
Uroczystość odbyła się w warszawskim hotelu Polonia. Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej wręczyła Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn. Towarzyszyła jej Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS.
Na uroczystości w Warszawie wspólnie z przedstawicielami Ośrodka uczestniczyła również Pani Joanna Haręzga Prezes Stowarzyszenia Aktywni Niepełnosprawni z Wronińca, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagrody dla górowskiego OPS.

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) LIST GRATULACYJNY


Dzień Dawcy Szpiku w Górze
2013-11-14

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. I Ty możesz uratować komuś życie, rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi.

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ SZPIKU!
Rejestracja:
Data: 1 grudnia 2013r., niedziela
Godziny: 10:00 - 16:00
Miejsce: POSIR Hala ARKADIA
Adres: ul. Szkolna 2a, Góra
Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL!

www.youtube.com/watch?v=T7PoWTwStnM
www.youtube.com/watch?v=ugeIW6SGWlE
www.youtube.com/watch?v=vd6nY8ttZAQ
www.youtube.com/watch?v=hagNuUUs_Vw
www.youtube.com/watch?v=IszKije7LAc
www.youtube.com/watch?v=4mE2RmeduaQ
www.youtube.com/watch?v=XZs7-Jz-n8U

Dołączone pliki:
1) PLAKAT
2) Kolorowanka dla dzieci
3) Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


AKTYWNA INTEGRACJA
2013-10-11

AKTYWNA INTEGRACJAKurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL
W ramach realizowanego projektu systemowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w dalszym ciągu organizuje wsparcie dla osób należących do 27 osobowej grupy docelowej. W minionym kwartale 17 osób nabywało umiejętności z zakresu obsługi komputera przygotowujące do przystąpienia do egzaminu, po którego pozytywnym zdaniu jest możliwość uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych (European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”). Obecnie oczekujemy na wyniki egzaminu.

Kurs obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym
W dniu 9 października br.I grupa pań rozpoczęła zdobywanie nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych, fakturowania komputerowego oraz podstawowych zasad minimum sanitarnego.
II grupa przystąpi do kursu w dniu 17 października. Zarówno I, jak i II grupa, po zakończeniu kursu przystąpi do egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabyte umiejętności.

W dalszym ciągu każdy z uczestników projektu jest objęty kompleksową pracą socjalną, uzyskuje fachowe wsparcie, pomoc finansową i rzeczową według indywidualnych potrzeb.
Wsparcie w ramach projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków OPS Góra.

Galeria:

Zobacz pełną galerięWNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
2013-10-09

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2013 r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2013 r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2013 r. nastąpi do dnia 31.10.2013 r.

Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.10.2013r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2012 r. nastąpi do dnia 30.11.2013 r.Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
2013-10-09

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2013 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.KURS PRAWA JAZDY KAT B - AKTYWIZACJA EDUKACYJNA
2013-08-06

W miesiącu lipcu Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji.Dzięki pozyskanym środkom 15 uczestników projektu zdobywa uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat B, zgodnie z opracowaną ścieżką aktywnej integracji.
Wszyscy uczestnicy projektu nabywają nowe umiejętności teoretyczne i praktyczne pod okiem wyspecjalizowanej kadry instruktorów prawa jazdy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKomunikat - świadczenie pielęgnacyjne
2013-06-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymaniem tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do pracowników tutejszego Ośrodka realizujących świadczenia rodzinne.
pokój 33 nazwiska na litery od A do P
pokój 28 nazwiska na litery od R do ŻDziałania o charakterze środowiskowym Dzień Dziecka w "Bajkolandii"
2013-06-07

W miesiącu maju oraz czerwcu 2013r Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował kolejne etapy wsparcia w ramach projektu systemowego. Nowe umiejętności i nowe doświadczenia wszystkich uczestników projektu są kreowane z pomocą psychologa oraz prawnika, którzy udzielają pomocy podczas konsultacji indywidualnych, zgodnie ze zgłaszanymi oraz zdiagnozowanymi potrzebami osób objętych działaniami w ramach aktywnej integracji.Dzięki pozyskanym środkom w dniu 06.06.2013r Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w ramach działań środowiskowych spotkanie o charakterze kulturalnym z okazji Dnia Dziecka w sali zabaw „Bajkolandia” w Lesznie.

Należy podkreślić, iż w święcie najmłodszych uczestniczyło blisko 30 dzieci uczestników projektu, którzy wraz z rodzicami skorzystali z atrakcji świata zabaw i bajek i poczęstunku. Każde z dzieci otrzymało paczkę z upominkami.

Cała uroczystość została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego przy udziale wkłady finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Galeria:

Zobacz pełną galerięSondaż internetowy z widzami serialu „Głęboka woda”
2013-06-05

Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl . Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.AKTYWNA INTEGRACJA
2013-04-26

Aktywizacja zawodowa – usługi wspierające doradcy zawodowego.W miesiącu lutym 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego.

W roku 2013 dzięki pozyskanym środkom 27 uczestników projektu otrzyma kompleksowe wsparcie w formie: pracy socjalnej, zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, zajęć z zakresu aktywizacji edukacyjnej w formie możliwości nabycia nowych kompetencji z zakresu obsługi komputera, kasy fiskalnej z minimum sanitarnym, opieki nad dzieckiem oraz prawa jazdy kategorii B.
Należy podkreślić, iż udział uczestników projektu w poszczególnych etapach realizacji aktywnej integracji poprzedza diagnoza bieżących, zindywidualizowanych potrzeb uczestników projektu. Sporządzona ścieżka aktywnej integracji ulega zatem modyfikacji na każdym z etapów realizacji projektu.
Obecnie każdy z uczestników projektu uczestniczy w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym. Wsparcie jest realizowane na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w gabinecie specjalistów, wyposażonym dzięki pozyskanym środkom z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach ubiegłych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKCJA POMOCY DLA POGORZELCÓW Z CHRÓŚCINY
2013-04-04

Dnia 26 marca 2013 r. spalił się dom rodzinie Matyjewicz zamieszkałych w Chróścinie w gminie Góra. Dnia 27 marca 2013 r. zawiązał się Komitet Charytatywny Zbiórki Pieniędzy dla rodziny Matyjewicz. 28.03.2013 r. wystąpiliśmy z prośbą o zgodę na Publiczną Zbiórkę Pieniędzy. Dnia 02.04.2013 r. otrzymaliśmy decyzję na Publiczną Zbiórkę Pieniędzy dla poszkodowanych.

Zbiórka będzie prowadzona na terenie gminy Góra od 02.04.2013 r. do 30.04.2013 r.

Zbiórka będzie przeprowadzona w formie:
- dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek
- dobrowolnych wpłat na konto bankowe nr: 26 8669 0001 2012 0121 4570 0001
z dopiskiem pogorzelcom z Chróściny

Wolontariusze przeprowadzą zbiórkę pieniędzy do puszek zaplombowanych dnia 14.04.2013 r. po Mszy Świętej

Z góry dziękujemy za pomocOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
2013-02-01

„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci szerokim i zróżnicowanym zakresem wsparcia w postaci kompleksowej pracy socjalnej, szkoleń, kursów, wparcia prawnego i psychologicznego i wielu innych form aktywizacji w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych i koniecznych umiejętności, kompetencji, informacji i narzędzi służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16. Nr tel. (65) 543-22-01
727-407-262

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Poznańska 23. 56-200 Góra
efs@opsgora.com.pl
www.opsgora.pl

Nabór trwa do 28 lutego 2014r

Koszty związane z udziałem w projekcie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Załącznik - nabór 2014


Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2013 roku
2013-01-08

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2013 roku


TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2013 ROK
2013-01-08 Dołączone pliki:
1) TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2013 ROK


PUNKT KONSULTACYJNY
2013-01-03

Informujemy, iż Zespół Interdyscyplinarny od stycznia 2013 roku uruchamia 2 Punkty Konsultacyjne w ramach których członkowie Zespołu będą udzielać doraźnej pomocy i porad osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie:

1. Punkt Konsultacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Poznańska 23 w Górze,
czynny w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00,

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Centrum Profilaktyki Alkoholowej,
ul. Sportowa 1 w Górze,
czynny w każdy piątek w godz. 17.00 – 18.00,

Głównym celem funkcjonowania Punktów będzie zwiększenie pomocy i ochrony ofiarom przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących tą przemoc.
Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w w/w zakresie.


Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego
Mariola PalczyńskaPOMOC ŻYWNOŚCIOWA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
2012-12-20

Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w ramach przedświątecznej pomocy przygotowało i wydawało paczki żywnościowe dla osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Asortyment paczek był różnorodny, w ich skład wchodziły:

1. Artykuły spożywcze pozyskane podczas zbiórki żywności w górowskich placówkach handlowych w dniach 07 i 08 grudnia br. (wartość produktów ok. 3.780.35 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 35/100).
2. Artykuły spożywcze z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu z dostaw:
- dostawa z dnia 19.11.2012r. (wartość 1.667.52 zł.)
- dostawa z dnia 06.12.2012r. (wartość 4.533.37 zł.)

Łącznie pozyskano żywność na kwotę 9.981.24 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100).
Przygotowano pomoc dla 70 rodzin, wyodrębniając paczki:
- małe – 15 szt.
- paczki duże – 55 szt.

Rodziny wieloosobowe tj. powyżej 3 osób obdarowano paczkami dużymi, rodziny do 3 osób – paczkami mniejszymi, a osoby samotne – małymi, w skład których wchodziły podstawowe produkty żywnościowe.
Z tej formy pomocy korzystali podopieczni zarówno z rejonu miejskiego, gdzie pomoc otrzymało 29 rodzin tj. 88 osób, jak i wiejskiego, gdzie pomoc otrzymało 35 rodzin, tj. 146 osób. Wydano 12 paczek dla osób samotnych, 21 paczek dla rodzin 2 – 3 osobowych oraz 31 paczek dla rodzin powyżej 3 osób.
Paczkami bardzo dużymi zostały obdarowane wolontariuszki, które w trakcie zbiórki żywności kwestowały w górowskich sklepach na rzecz naszych podopiecznych. .
Przyjmowanie poszczególnych darowizn i wydawanie paczek odbywało się komisyjnie.
NOTATKA DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI
2012-12-18

Tradycyjnie, jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w ogólnokrajowej zbiórce żywności, organizowanej wraz ze Związkiem Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności i przeprowadziło akcję na terenie naszego miasta.

Zbiórkę przeprowadzono w dniach 07 i 08 grudnia 2012 r. na terenie pięciu górowskich sklepów:
- Sklep „Biedronka” Góra, ul. Jagiellonów 8
- Sklep „Netto” Góra, ul. Targowa 3
- Sklep „Tesco” Góra, ul. Jagiellonów 4
- Sklep „Wielorak” Góra, ul. A. Polskiej 12
- Sklep „Dino” Góra, ul. Podwale 47a

W trakcie zbiórki posiłkowano się wolontariuszami z Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół w Górze oraz wolontariuszkami – podopiecznymi naszego Ośrodka.
Pozyskano artykuły spożywcze na łączną kwotę 3.780.35 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 35/100).
Dziękujemy mieszkańcom miasta i gminy za dobre serce i przyłączenie się do akcji poprzez składanie w wyznaczonych miejscach artykułów spożywczych, które następnie zostały przekazane dla rodzin najuboższych i wielodzietnych korzystających z pomocy naszego Ośrodka.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI I ŻYCZYMY IM ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2013.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
2012-12-04

„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r.W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci szerokim i zróżnicowanym zakresem wsparcia w postaci kompleksowej pracy socjalnej, szkoleń, kursów, wparcia prawnego i psychologicznego i wielu innych form aktywizacji w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych i koniecznych umiejętności, kompetencji, informacji i narzędzi służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych,
pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16.
Nr tel.(65)543-22-01, 727-407-262

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.Poznańska 23. 56-200 Góra
efs@opsgora.com.pl
www.opsgora.pl

Nabór trwa do 31 stycznia 2013r

Dołączone pliki:
1) Załącznik - nabór 2013


Aktywna integracja - wsparcie w ramach projektu systemowego. Zakończenie realizacji kolejnej edycji projektu systemowego
2012-12-03

Kursem obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym zorganizowanym dla 28 uczestników projektu Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji. Dzięki pozyskanym środkom w 2012 roku objęto kompleksowym wsparciem 47 uczestników projektu, którzy w okresie od kwietnia do listopada 2012 roku nabyli nowe umiejętności i kompetencje w ramach aktywnej integracji z zakresu, co najmniej trzech instrumentów aktywizacji edukacyjnej , społecznej oraz zawodowej.AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA
2012-11-07

W miesiącu październiku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia dla uczestników projektu systemowego, zgodnie z opracowaną w relacji do indywidualnych potrzeb ścieżką aktywnej integracji.Rozpoczęto kurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL Start dla 32 osób. Zrealizowano także wsparcie w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych w formie spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem. Ponadto od miesiąca października uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z pomocy w formie konsultacji indywidualnych z prawnikiem.
Należy podkreślić, iż nadal wobec każdego z uczestników projektu realizowana jest kompleksowa praca socjalna połączona ze wsparciem w formie materialnej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKonferencja promocyjna
2012-09-28

W dniu 28.09.2012 r. w Restauracji "PUS 99" w ramach działań promocyjnych pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze zorganizowali konferencję promującą projekt systemowy "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z Gminy Góra.W spotkaniu udział wzięli: reprezentująca Burmistrza Góry Irenę Krzyszkiewicz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Anna Kulesza, Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze Elżbieta Skoczylas, Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska – Berus, Prezes Stowarzyszenia ,,Aktywni – Niepełnosprawni’’ Joanna Haręzga, Redaktor Przeglądu Górowskiego Zofia Hanulak oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze, Kierownik OPS Edyta Lisiecka, z-ca Kierownika Mariola Palczyńska, pracownicy Ośrodka oraz uczestnicy projektu.
Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznali się z działaniami prowadzonymi w ramach projektu w latach 2008-2012 oraz efektami udzielonego wsparcia. Przedstawiono szczegółowo wsparcie, jakim objęci są uczestników projektu w bieżącym roku. Ponadto, podczas drugiej części konferencji uczestnicy zostali zapoznani z Zasadą Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w projektach systemowych oraz istotą samopomocy i wolontariatu w procesie interwencji socjalnej. Całą konferencję uświetnił pokaz multimedialny prezentujący wszystkie działania na przestrzeniu 5 lat realizacji projektu Ośrodka.
Część oficjalną konferencji zakończyły podziękowania skierowane do Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz, które w imieniu pani Burmistrz odebrała pani Anna Kulasz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Uczestnicy projektu podziękowali pani Burmistrz za ogromne zaangażowanie i wsparcie inicjatyw mających na celu poprawienie jakości życia mieszkańców naszej gminy. Ponadto swoje podziękowania uczestnicy skierowali także do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze do pani Edyty Lisieckiej za pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które umożliwiają osobom, korzystający z pomocy Ośrodka zdobycie nowych kwalifikacji i uzyskanie wsparcia, które sprawia, iż odkrywają swoje możliwości i wierzą, że to dopiero początek pozytywnych zmian w ich życiu.
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do poczęstunku, któremu towarzyszyła emocjonalna wymiana opinii, doświadczeń i wrażeń z dotychczasowego udziału w projekcie. Każdy z uczestników projektu otrzymał materiały promocyjne.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKurs opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego
2012-09-27

W okresie od 23 lipca do 27 września br. 21 podopiecznych OPS wzięło udział w kursie „opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego”.Zakres szkolenia obejmował: psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad osobami starszymi, BHP, Pierwszą Pomoc Przedmedyczną, terapię zajęciową, nauka języka niemieckiego, łącznie 160 godzin.
Dzięki szkoleniu uczestniczki zdobyły wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania do pracy opiekuna osoby starszej, czy też niepełnosprawnej oraz nabyły wiedzy z zakresu podstaw komunikacji w języku niemieckim. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Przewagę stanowiły ćwiczenia ukierunkowane na nabywanie nowych umiejętności praktycznych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania lokalne w Bronowie
2012-09-19

W dniu 16.09.2012r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze wraz z Sołectwem Bronowa miał przyjemność współorganizowania imprezy plenerowej dla dzieci z okazji zakończenia wakacji.

Spotkanie poprzedziła uroczysta Msza Święta z poświęceniem nowego Krzyża. Imprezę dla najmłodszych zorganizowano dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Bronowa, którzy nieodpłatnie przygotowali słodycze oraz poczęstunek dla dzieci.
Zabawę uświetnił pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudnej Wielkiej, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych oraz przedstawienie „Czerwonego Kapturka”. W rolę głównych bohaterów przedstawienia wcielili się rodzice. Należy oprócz umiejętności aktorskich mieszkańców Bronowa docenić bezsporną urodę Czerwonego Kapturka.
Spotkanie integracyjne w Bronowie jest kolejnym przejawem integracji społeczności lokalnej Bronowa oraz działań lokalnego klubu wolontariatu.

Galeria:

Zobacz pełną galerięWnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
2012-09-04

Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
2012-08-28

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
- 539 zł na osobę w rodzinie
- lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie
- lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
- 77 zł na dziecko do 5 lat,
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.Aktywna integracja - kolejne etapy realizacji projektu systemowego.
2012-07-26W miesiącu czerwcu 2012 rozpoczęto realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji dla 20 uczestników projektu systemowego w formie kursu prawa jazdy kategorii B z przedstawicielem handlowym.
Uczestnicy zajęć oprócz nabycia umiejętności prowadzenia pojazdu, przyswojenia zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zdobędą elementarną wiedzę z zakresu marketingu, kontaktów interpersonalnych, oraz ekonomii.
Aktywną postawę uczestników projektu nadal wzmacnia wsparcie psychologa.
Zgodnie z planem w miesiącu VII rozpoczęto kurs opiekuna osoby starszej z językiem niemieckim.
Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności min. z zakresu gerontologii, zadań opiekuna osoby starszej, nabędą umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim.
Obecnie trwają przygotowania do organizacji min. kursu komputerowego oraz kursu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKomunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
2012-07-02

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.„DZIEŃ DZIECKA” W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH
2012-06-04

W dniu 04.06.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej miał przyjemność gościć najmłodszych członków rodzin uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” z okazji Dnia Dziecka. Imprezę dla blisko 100 osób z pomocą organizacyjną rodziców zorganizowano w ramach działań środowiskowych projektu. Dzięki pozyskanym środkom sfinansowano poczęstunek dla wszystkich uczestników projektu oraz upominki i nagrody dla najmłodszych za udział w licznych grach i konkurencjach uświetniających zabawę.Galeria:

Zobacz pełną galerięSPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM
2012-06-04

W dniu 02.06.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego w formie zajęć indywidualnych z psychologiem.
Zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywnej integracji w okresie od czerwca do sierpnia 2012 r. 45 uczestników projektu skorzysta z pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych organizowanych na terenie placówki w gabinecie specjalistów.
Należy podkreślić, że wsparcie psychologiczne stanowi istotny element wielokierunkowych działań skierowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu .
W konsultacjach psychologicznych Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu w latach 2008-2012.Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2012-05-21

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Czytaj pełną treść komunikatu w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:
1) Pełna treść komunikatu
2) Wniosek do pobrania


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
2012-04-19

Zgodnie z założonym planem w miesiącu kwietniu 2012r. rozpoczęto realizację wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej dla 45 uczestników projektu. Wsparcie indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego przewiduje min. zapoznanie uczestników projektu ze sposobami nawiązywania kontaktu z pracodawcą, podejmowania aktywności skierowanej na nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz sposobach poszukiwania zatrudnienia.

Galeria:

Zobacz pełną galerięTerminy wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków w 2012 roku
2012-01-03

Terminy w załączeniu.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych w 2012 r
2) WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2012 ROK


ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ
2012-01-03

Projekt systemowy„Nowa Umiejętność Nowa Nadzieja Nowe Doświadczenie” – 2012r.W miesiącu styczniu 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął kolejne działania w ramach projektu „Nowa Umiejętność Nowa Nadzieja Nowe Doświadczenie „ współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W roku 2012 dzięki pozyskanym środkom Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansuje wsparcie w ramach aktywnej integracji dla 45 podopiecznych palcówki.
Każdy z uczestników projektu w okresie od lutego do grudnia zostanie objęty kompleksową pracą socjalną, skorzysta z zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, będzie brał udział w zajęciach edukacyjnych oraz działaniach środowiskowych. Wsparcie rozpoczną zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym - w planach: organizacja kursu przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat B ,kursu obsługi komputera, kasy fiskalnej z minimum sanitarnym oraz opiekuna osoby starszej z elementami nauki języka niemieckiego. Należy podkreślić, iż ścieżka aktywnej integracji jest konstruowana zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników projektu potrzebami, co oznacza, że może ulec modyfikacji. Dzięki pozyskanym środkom w Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2011 Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wielokierunkowego wsparcia dla 148 podopiecznych oraz ich rodzin.Mikołajki w Bronowie
2011-12-20

W dniu 9 grudnia tradycyjnie podróż Mikołaja zakończyła się w Świetlicy Wiejskiej Bronowa, gdzie na podarunki od gościa czekało z utęsknieniem 42 najmłodszych mieszkańców. Wizytę Mikołaja poprzedziła zabawa taneczna połączona z licznymi konkursami sprawnościowymi. Jak co roku najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w słodkim poczęstunku przygotowanym przez kochające mamy. Należy podkreślić, że Mikołajki w Bronowie są kolejnym etapem współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ze społecznością lokalną. Mieszkańcy Bronowa pod pieczą Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze aktywnie krzewią idee wolontariatu poprzez udział w działaniach na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Góra. Tworzą lokalne grupy wsparcia. W planach działania na rzecz seniorów.

Galeria:

Zobacz pełną galerięINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
2011-12-16

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze

Informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze do dnia 16.12.2011 roku nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko.
Kierownik OPS
Edyta LisieckaNabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze
2011-12-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze
ul. Hirszfelda 5, 56-200 Góra

Dołączone pliki:
1) Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze


Nabór
2011-12-01

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012r.
(...) czytaj całość w załączniku Nr 1

Dołączone pliki:
1) Nabór


AKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNA
2011-10-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego w dalszym ciągu organizuje wielokierunkowe wsparcie dla 27 swoich podopiecznych, którzy wyrazili chęć udziału w działaniach zmierzających do poprawy swojej sytuacji zarówno psychospołecznej, jak i zawodowej. Realizowane wsparcie jest konsekwencją szczegółowej diagnozy sytuacji poszczególnych podopiecznych oraz współpracy kadry realizującej projekt, która dostosowała kompleksowe wsparcie do specyficznych potrzeb poszczególnych uczestników.
Na przełomie lipca i sierpnia br. 23 osoby, w tym 5 panów uczestniczyło w kursie z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ułatwić klientom Ośrodka poszukiwanie pracy w różnorodnych placówkach handlowych.
Ponadto w dalszym ciągu część uczestników projektu bierze udział w zajęciach praktycznych w ramach kursu prawa jazdy. Kursanci przed przystąpieniem do jazdy w ruchu drogowym rozwiązują i utrwalają testy w ramach zajęć teoretycznych, które w konsekwencji mają przygotować kursantów do egzaminu państwowego.
Zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających aktywizację zawodową równorzędnie dopełnia wsparcie psychologicznym, kompensujące problemy podopiecznych związane z pozostawianiem w fazie nieaktywności zawodowej.
Od 3 października br. 13 osób bierze udział w kursie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kolejna 12-osobowa grupa osób rozpocznie kurs 17 października.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKomunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2011-10-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Rada Ministrów w dniu 27 września 2011r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. (...) czytaj całość w zał. Nr 1.

Dołączone pliki:
1) Komunikat w sprawie rządowego programu - pełna treść komunikatu PDF
2) Wniosek do pobrania


Informacja dotycząca zamówienia - przeprowadzenie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 25 podopiecznych w terminie wrzesień- październik 2011r.
2011-09-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż omyłkowo nie został zamieszczony załącznik nr 11do SIWZ, w związku z czym termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 14 września 2011r. (...) czytaj pełną treść informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Informacja dotycząca zamówienia - do pobrania pełna treść


AKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. B
2011-07-22

W dniu 22.06.2011 częścią teoretyczną rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B dla 22 uczestników projektu. Kursanci w ramach kursu przeszli badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz trzydziestogodzinne szkolenie z zakresu budowy pojazdu, zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Obecnie kursanci uczestniczą w części praktycznej kursu, która zakończy się egzaminem państwowym.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym.
Spotkanie kulturalne z okazji „Dnia Dziecka”.
2011-06-10

W dniu 09.06.2011 w ramach działań środowiskowych zorganizowano zabawię z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu. Święto najmłodszych zorganizowano na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w wielu konkursach z nagrodami oraz zabawie tanecznej. Dzięki pozyskanym środkom uczestnicy spotkania skorzystali z bezpłatnego poczęstunku. Wszystkie dzieci za udział w konkurencjach sportowych otrzymały upominki. Należy podkreślić, że w organizacji spotkania wykorzystano sprzęt zakupiony dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu w latach 2008-2010.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIE
2011-06-09

W dniu 03.06.2011 dzięki wsparciu Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz oraz pozyskanym środkom od sponsorów społeczność lokalna Bronowa wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców Bronowa oraz okolicznych wsi festyn z okazji Dnia Dziecka. Zabawę milusińskich uświetnił pokaz tresury psa policyjnego oraz pokaz sprawności straży pożarnej. Dzieci oprócz uczestnictwa w zabawach miały możliwość skorzystania z bezpłatnego poczęstunku w formie kiełbasek, słodyczy oraz ciast. Należy podkreślić, że Dzień Dziecka w Bronowie nie jest jedynym dowodem potwierdzającym aktywność społeczności lokalnej. W Bronowie od wielu lat działa nieformalna grupa samopomocowa matek oraz lokalny wolontariat, systematycznie współpracujmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. Inicjatywa mieszkańców Bronowa jest wstępem do kolejnych działań partnerskich podejmowanych wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. W planach spotkanie integracyjne seniorów oraz utworzenie koła gospodyń wiejskich.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA SPOŁECZNA
2011-04-28

Spotkania indywidualne z psychologiem w ramach podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA ZAWODOWA.
Usługi wspierające z doradcą zawodowym
2011-04-05

W okresie od 28 marca do 12 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywają się spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do adaptacji na rynku pracy, usprawnienie mobilności zawodowej oraz zmotywowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych. Aktywizacja zawodowa jest pierwszym etapem kompleksowego i wielokierunkowego wsparcia zaplanowanego w ramach powyższego projektu dla 27 osób w 2011r.

Galeria:

Zobacz pełną galerięTERMIN WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2011 ROKU
2011-01-13

Dołączone pliki:
1) ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ
2) ŚWIADCZENIA RODZINNE


NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
2011-01-07

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16. Nr tel. (065) 543-22-01, 727-407-262. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, e-mail: efs@opsgora.com.pl , www.opsgora.pl. Nabór trwa do 31 stycznia 2011r. Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie - PDF


MIKOŁAJ 2010. Działania o charakterze środowiskowym.
2010-12-07

6 grudnia 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci uczestników projektu pt. „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Podczas spotkania dzieci miały możliwość uczestniczenia w konkurencjach sportowych, a zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i słodyczami. Uwieńczeniem spotkania była wizyta Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci upominkami. Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki zaangażowaniu uczestników projektu i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS "OPIEKUN OSOBY STARSZEJ"
2010-11-17

W okresie od października do listopada 2010r trwać będzie kurs „opiekun osoby starszej” dla 17 kobiet z rejonu Miasta i Gminy Góra. Zajęcia w ramach kursu odbywają się w sali OPS oraz świetlicy wiejskiej w Czerninie. W ramach zajęć uczestniczki nabywają wiedzę z zakresu podstaw psychologii, gerontologii, domów pomocy społecznej i opieki w domu pacjenta, komunikacji, negocjacji, mediacji, podstaw higieny i pielęgnacji, podstawy rehabilitacji i aktywizacji oraz etyki i bhp. Ponadto w ramach zajęć praktycznych kursantki odwiedzają podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w towarzystwie opiekuna praktyk i zawodowych opiekunek. Na zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS „KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KV
2010-11-17

15 listopada 2010r w ramach aktywizacji edukacyjnej projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kurs konserwator obiektu z uprawnieniami elektryczno-energetycznymi do 1 KV, w którym uczestniczyło czworo podopiecznych OPS Góra – 3 mężczyzn i 1 kobieta . Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez konserwatora, eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w ramach zajęć praktycznych wykonywano czynności pielęgnacyjne terenów zielonych i usuwania drobnych awarii i usterek na terenie Ośrodka. Dodatkowo podczas spotkań uczestnicy brali udział w ćwiczeniach uprawniających komunikację interpersonalną. Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego, uzyskujący oceny pozytywne potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu i uzyskaniu uprawnień elektro-energetycznych do 1 KV.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA SPOŁECZNA „Szkoła życia rodzinnego“
2010-09-21

Od 1 września 2010r wszyscy uczestnicy projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie“ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze mają możliwość udziału w zajęciach „szkoła życia rodzinnego“ prowadzonych przez Panią Grażynę Maj z Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu. Celem zajęć jest trening umiejętności i kompetencji społecznych, w szczególności rozpoznawanie stanów emocjonalnych dziecka, wyznaczanie granic akceptowalnych zachowań, rozwiązywanie rodzinnych konfliktów w sposób konstruktywny i skuteczne wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w ramach aktywizacji społecznej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięWnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011
2010-09-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od m-ca września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).AKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopnia.
2010-07-19

19.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął się kurs z zakresu obsługi komputera I stopnia. W okresie od 19.07.2010r do 27.08.2010r przeszkolonych zostanie 32 uczestników projektu systemowego. Szkolenia ma na celu podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu poprzez zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera, zapoznanie się z obsługą programu MS Word, poznanie podstawowych pojęć związanych z Internetem, poznanie przydatnych adresów internetowych i wyszukiwanie zasobów informacyjnych w Internecie. Nabyte umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna to kolejnych krok na ścieżce aktywizacji, który ma ułatwić poszukiwanie zatrudnienia i integrację ze społeczeństwem. Szkolenia prowadzi firma EMM Consulting z Opola, która ma ogromne doświadczenia w realizowaniu podobnych zajęć. Firma EMM Consulting posiada w pełni wyposażoną mobilną salę komputerową oraz doświadczonych wykładowców i trenerów. Koszt szkolenia, w tym także koszty cateringu, ubezpieczenia i materiałów dydaktycznych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNE.
2010-07-15

W dniach 13-14.07.2010r. uczestnicy projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań okulistycznych. Na badania zgłosiło się 15 uczestników projektu oraz 5 osób z ich otoczenia ( dzieci) z rejonu Miasta i Gminy Góra. Badania wykonane zostały w Gabinecie Okulistycznym Tomasza Kazało w Lesznie. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenia o stanie aparatu wzrokowego, zawierające także zalecenia dotyczące dalszego leczenia lub czynności profilaktycznych. Koszt badań i transportu uczestników został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYM.
2010-07-08

W okresie od 25.06.2010r do 06.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie odbywał się kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla 25 uczestniczek projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Podczas 20-godzinnego szkolenia uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu obsługi kasy fiskalnej i przestrzegania zasad higieny produkcji żywności i w obrocie żywnością. Uwieńczeniem szkolenia był egzamin, który wszystkie Panie zdały na ocenę pozytywną. Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała zaświadczenie i certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Wszystkie koszty szkolenia, w tym także koszty poczęstunku były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria:

Zobacz pełną galerięNieodpłatne usługi doradcy zawodowego OHP w Górze
2010-06-29

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze zapraszamy wszystkich chętnych do nieodpłatnego skorzystania z usług doradcy zawodowego OHP w Górze tj. prowadzone będą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla bezrobotnych, nauka efektywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, pomoc doradcza przy wyborze drogi zawodowej.
Dokładne informacje – tel. 65 543-22-01AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – SPOTKANIA DORADCZE Z ADWOKATEM
2010-06-19

Od miesiąca lipca 2010r uczestnicy projektu systemowego „ Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” mają możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych porad prawnych udzielanych przez adwokata Tomasza Osieckiego. Spotkania doradcze mają na celu uregulowania sytuacji prawnej uczestników projektu i osób z ich otoczenia w zakresie prawa rodzinnego, majątkowego, karnego lub innych dziedzin życia społecznego zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników projektu potrzebami. Ponadto adwokat dostarczy uczestnikom spotkań wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udzieli pomocy w sporządzaniu wniosków. W celu ułatwienia uczestnikom dostępu do usług doradczych spotkania dla mieszkańców Góry odbywać się będą w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23 (Gabinet Specjalistów), natomiast dla mieszkańców Czerniny i okolic odbywać się będą w Czerninie w Ratuszu , Rynek 22.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Dziecka
2010-06-01

W dniu 01.06.2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w ramach realizacji zadania działania środowiskowe zorganizował spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci oraz uczestników kolejnej edycji projektu systemowego „Nowa umiejętność , nowa nadzieja, nowe doświadczenie ”. Brak słońca oraz niska temperatura powietrza nie przeszkodziły najmłodszym w szampańskiej zabawie. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano bezpłatny poczęstunek dla 89 uczestników spotkania. Najmłodsi za odwagę, zaangażowanie w licznych konkursach otrzymali drobne upominki.

Galeria:

Zobacz pełną galerię„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy
2010-05-21

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info„OHP jako realizator usług rynku pracy”
2010-05-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze ul. A.Polskiej 8 realizuje projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Placówka kieruje swoje działania do młodzieży z lokalnych środowisk, chcącej skorzystać z usług doradcy zawodowego i zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także dla osób bezrobotnych zainteresowanych kompleksowym wsparciem z zakresu poradnictwa zawodowego.
Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach.AKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowa.
2010-04-01

O 29 marca 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie rozpoczęły się zajęcia indywidualne i grupowe z doradca zawodowym i psychologiem. Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu dostarczenie wiedzy na temat wymaganych kwalifikacji, umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy, wskazanie instytucji, które pomogą założyć własną firmę, informacji o możliwościach kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, wyjaśnianie, jak sporządzić dokumenty zawodowe. Zajęcia indywidualne odbywają się w formie rozmowy doradczej motywując do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych oraz przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak : bezrobocie oraz adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej. Zajęcia grupowe z psychologiem mających na celu określenie uwarunkowań występowania przemocy w rodzinie, wskazanie formy pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz możliwości i sposoby zapobiegania przemocy. Natomiast tematyka spotkań indywidualne jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby i zdiagnozowane problemy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięSpotkanie wolontariuszy
2010-04-01

W dniu 01.04.2010 na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie wolontariuszy, którzy w dniach 19 oraz 20 kwietnia brali udział z zbiórce żywności z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla podopiecznych OPS. Wszystkim wolontariuszom uroczyście wręczono podziękowanie za bezinteresowne zaangażowanie oraz trud włożony na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWNA INTEGRACJA. Podpisanie kontraktów.
2010-03-01

W okresie od stycznia do lutego 2010 w Ośrodku Pomocy Społecznej trwał nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie rekrutowano 32 osoby z rejonu Miasta i Gminy Góra, które podpisały kontrakty socjalne. W ramach wsparcia przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe psychologa i doradcy zawodowego, badania specjalistyczne, szkolenia i kursy zawodowe oraz pracę socjalna i wsparcie finansowe.Koncert Kolęd Seniorów
2010-02-11

W dniu 24.01.2010r. w Domu Kultury w Górze odbył się Koncert Kolęd Seniorów. Wzięło w nim udział 6 chórów z okolicznych miejscowości. Gospodarzem spotkania był chór „Niezapominajki”.

Galeria:

Zobacz pełną galerięRozpoczęcie realizacji projektu systemowego
2010-01-04

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd 1 stycznia 2010r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął realizację kolejnego projektu systemowego pt: „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść artykułu w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego - czytaj całość ...


Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym
2010-01-04

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOśrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść artykułu w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym - czytaj całość ...


W dn. 24.12.2009r. OPS nieczynny
2009-12-15

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 11/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze z dnia 01.12.2009r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego, dzień 24.12.2009r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. W związku z powyższym dnia 24.12.2009r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie nieczynny.Konferencja
2009-12-15

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego11 grudnia 2009r w Sali Restauracji „Magnolia” odbyła się konferencja podsumowująca realizację projekty systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencje przybyli uczestnicy projektu, pracownicy OPS oraz zaproszeni goście; przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji współpracujących. Podczas spotkania uczestnicy mogli się zapoznać z głównymi celami projektu i osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy projektu otrzymali podziękowania za współpracę i współdziałanie w zmianie i poprawie swoje sytuacji społeczno-zawodowej. Ponadto uczestnicy projektu podzielili się wrażeniami i osiągnięciami zdobytymi podczas realizacji zaplanowanej ścieżki aktywizacji. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunku.
Pełna treść artykułu w załączniku (Word)

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) Konferencja - czytaj cały artykuł (...)


Zbiórka żywności
2009-12-14

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Interwencji Socjalnej przyłączyło się do Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności. Na terenie czterech górowskich placówek handlowych w dniach 04 i 05 grudnia, kwestowała młodzież z Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół w Górze oraz wolontariusze działający przy naszym Ośrodku. Dzięki bezinteresownej pomocy młodzieży i naszych podopiecznych zebrano artykuły spożywcze na łączną kwotę ok. 3.415.00 zł. Z pozyskanych produktów zostaną wykonane paczki, które zostaną przekazane osobom potrzebującym wsparcia.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009
2009-12-07

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego7 grudnia w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Mikołaja” w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób - dzieci i rodzice będący uczestnikami projektu. Dzięki pozyskanym środkom możliwe było sfinansowanie paczek i poczęstunku dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu rodziców uczestnicy spotkania mogli skosztować wyśmienitych wypieków, które osłodziły atmosferę i podniebienia wszystkich. W rolę wodzireja podczas całego spotkania wcieliła się pani Magda Płaczek, która już po raz kolejny nieodpłatnie uświetniła naszą imprezę swoim śpiewem. Do wspólnej zabawy zachęcał, jak zawsze obecny na wszystkich spotkaniach pan Krzysztof Przybylski Sołtys Bronowa. Dzieci tradycyjnie odwiedził Mikołaj z prezentami oraz kaczor udostępniony dzięki życzliwości Komendanta Powiatowego Policji w Górze.

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009 - tekst. (Word)


Zajęcia edukacyjno-kulturalne
2009-11-15

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZabawą przebierańców uwieczniono cykl zajęć edukacyjno-kulturalnych na świetlicy wiejskiej w Bronowie. Należy podkreślić, iż w zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę cieszyły się ogromną popularnością, o czym świadczy wysoka frekwencja. Zajęcia edukacyjno-kulturalne zorganizowane na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie przeprowadzone w okresie od maja do listopada 2009 pozwoliły uczestnikom projektu oraz osobom z ich otoczenia nie tyko na stworzenie ciepłych relacji w rodzinie ale i w najbliższym sąsiedztwie, co zaowocowało licznym podejmowaniem inicjatyw wolontarystycznych przez mieszkańców Bronowa oraz okolicznych miejscowości.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywna integracja - Aktywizacja społeczna
2009-11-02

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPozyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej środki w ramach projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na organizację zajęć grupowych oraz indywidualnych z doradcą zawodowym oraz psychologiem. W zajęciach odbywających się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu październiku 2009r uczestniczyło 40 osób, które oprócz nabycia podstawowych wiadomości z zakresu metod poszukiwania pracy zarobkowej, planowania kariery zawodowej, przeciwdziałania przemocy domowej miały możliwość skonsultowania swoich wątpliwości podczas zajęć indywidualnych. Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono bezpłatny poczęstunek oraz napoje podczas zajęć.

Galeria:

Zobacz pełną galerięŚwiadczenia rodzinne - przedłużenie aktualnego okresu zasiłkowego
2009-10-23

Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.Świadczenia rodzinne: Becikowe-nowe zasady.
2009-10-23

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dołączone pliki:
1) Druk zaświadczenia do pobrania


Działania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe
2009-10-01

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW miesiącu wrześniu 2009 roku w ramach realizacji działań środowiskowych projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla wszystkich uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia zajęcia integracyjne na hali sportowej „Olimpia”. Dzięki pozyskanym środkom udało się pokryć koszty zatrudnienia instruktora sportowego, poczęstunku dla dzieci oraz dojazdu dla uczestników zajęć zamieszkujących tereny wiejskie.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna
2009-09-28

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW okresie od 17 do 28 września 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla wszystkich uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs „Obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym”. Kursanci oprócz nabycia umiejętności obsługi kasy fiskalnej mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami, przechowywania, znakowania, sprzedaży oraz przestrzegania podstawowych zasad higieny w pracy z żywnością.
Zajęcia zorganizowano na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie w trzech grupach szkoleniowych. Koszt kurs w całości poniósł OPS. Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli zajęcia z oceną pozytywną.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym
2009-08-31

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW miesiącu lipcu i sierpniu Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 4 wyjazdy integracyjne na basen w Lesznie dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia w ramach realizacji zadania działania środowiskowe projektu systemowego "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie "współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskanym środkom uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia mogli skorzystać nie tyko z oferowanych atrakcji na basenie, ale i z bezpłatnego dojazdu, ubezpieczenia oraz posiłku. Wspólnie spędzony czas pozwolił nie tylko na rekreację, ale i był cenną lekcją nauki opieki nad nieletnimi uczestnikami projekt, pozwolił również zacieśnić pozytywne relacje rodzinne oraz sąsiedzkie.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywizacja edukacyjna
2009-08-24

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd 24.08 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kursu z zakresu "Poruszania się po środowisku Internetu" w ramach realizacji wsparcia z zakresu aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu systemowego "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowe wiadomości min. związane ze środowiskiem internetu, komunikacji medialnej, oraz informacje wzmacniające aktywność uczestników projektu w procesie poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu otrzyma 40 uczestników projektu. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach . Pierwszą stanowią mieszkańcy Góry i wsi Jastrzębia, dla których z powodu przełamania barier komunikacyjnych zorganizowano zajęcia na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Drugą grupę szkoleniową stanowią uczestnicy projektu zamieszkujący wsie Bronów, Kłodę Górowską oraz Szedziec. Zajęcia edukacyjne dla drugiej grupy będą się odbywać na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie. Na zakończenie kursu każdy jego uczestnik otrzyma zaświadczenie i certyfikat ukończenia szkolenia.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym
2009-08-21

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 21 sierpnia 2009r w okolicy świetlicy wiejskiej w Bronowie odbyła się impreza integracyjna w ramach realizacji działań środowiskowych projektu systemowego "Nowa umiejętność , nowa nadzieja , nowe doświadczenie" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wieńcząca radosny okres wakacji najmłodszych mieszkańców wsi Bronów , Kłoda Górowska, Szedziec. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób, które miały możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku oraz słodyczy specjalnie na tę okazję przygotowanych przez mieszkanki Bronowa. Słoneczną atmosferę imprezy uświetniły liczne konkurencje sportowe przygotowane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, pokazy Staży Pożarnej. Najmłodszym towarzyszyła maskotka Policji, jak zawsze ciesząca się niezwykłym zainteresowaniem nie tylko dzieci ale i dorosłych. Uśmiech - najmłodsi mieszkańcy Bronowa i okolicznych wsi zawdzięczają aktywności i pracowitości społeczności Bronowa jak zaangażowaniu wielu lokalnie działających służb wsparcia społecznego. Sukces imprezy jest dowodem na to, iż podejmowanie wysiłków ingerujących społeczność lokalną spełnia edukacyjny, rekreacyjny, aktywizujący charakter działań środowiskowych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKonferencja promocyjna
2009-06-30

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDnia 30.06.2009r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyła się konferencja promująca projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z udziałem uczestników projektu ,zaproszonych gości oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Podczas uroczystości i zapoznano uczestników z celem projektu, źródłem jego finansowania oraz poszczególnymi działaniami. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali materiały promocyjne. Po części oficjalnej konferencji wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek.

Dołączone pliki:
1) Konferencja promocyjna - plik 1,2MB


Zajęcia w ramach aktywnej integracji
2009-06-29

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 29.06.2009 rozpoczęły się zajęcia ramach realizacji zadania aktywna integracja z zakresu zdrowego stylu życia z elementami planowania budżetu domowego dla 40 uczestników projektu . Zakres kursu przewiduje min. zajęcia z podstawowych zasad życia w trzeźwości, warsztaty oraz wykłady z zakresu prawidłowego odżywiania, utrzymywania higieny życia w sferze fizycznej i psychicznej. Uczestnicy projektu korzystają z zajęć w dwóch grupach. Pierwszą stanowią uczestnicy projektu zamieszkujący miasto Góra, oraz wieś Jastrzęba , którzy uczestniczą w zajęciach na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Drugą grupę stanowią osoby zamieszkujące wieś Bronów, Szedziec, oraz Kłoda Górowska. Zajęcia dla tej grupy przeprowadzane są na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie. Zakończenie kursu nastąpi 15.07.2009r.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’
2009-06-29

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniach 20 i 27.06.2009r na Hali Sportowej „Olimpia” w Górze w ramach realizacji działań środowiskowych odbyły się zajęcia sportowe dla dzieci uczestników projektu z Góry, Bronowa i okolic. Z zajęć sportowych prowadzonych przez trenera łącznie skorzystało 73 najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Góra. Dzieci miały okazje uczestniczyć w różnorodnych konkurencjach sportowych, za współzawodnictwo uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Każdy uczestnik miał zapewniony poczęstunek oraz opiekę dorosłych sprawowaną przez rodziców oraz najbliższych sąsiadów.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Dziecka w Bronowie
2009-06-25

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDnia 25.06.2009r w ramach działań środowiskowych projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze przy współpracy Sołectwa Bronów oraz Komendy Powiatowej Policji w Górze zorganizował imprezę integracyjną z okazji „Dnia Dziecka” na terenie wsi Bronów. W uroczystości uczestniczyło 100 osób w tym 60 najmłodszych mieszkańców wsi Bronów i okolicznych miejscowości oraz społeczność lokalna. Na spotkanie przybyli także Pani Bogumiła Rewers – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w imieniu Burmistrza Góry, Pan Bronisław Papmel – Radny Rady Miejskiej w Górze oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze. Zarówno najmłodsi, jak i pozostali uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału w konkurencjach sportowych przygotowanych przez pracowników OPS i rodziców oraz pokazach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji . Podczas trwania imprezy każdy uczestnik mógł się posilić w ogródku grillowym oraz posmakować wypieków przygotowanych przez rodziców. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało dyplom za udział w rozgrywkach oraz upominki i słodycze.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie
2009-05-29

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd miesiąca maja 2009r jeden raz w tygodniu w Świetlicy wiejskiej w Bronowie odbywają się będą zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań o charakterze środowiskowym. Program zajęć jest dostosowywany zarówno do wieku, jak i potrzeb dzieci. Zajęcia mają charakter profilaktyczno-edukacyjny oraz kulturalno-rozrywkowy, są prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów. Opiekę nad najmłodszymi sprawują rodzice (uczestnicy projektu) oraz wolontariusze. Dzieci mają możliwość skorzystania z poczęstunku, podczas zajęć wykorzystują materiały plastyczne, zabawki oraz gry zakupione ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cykl zajęć w świetlicy zakończy się w październiku 2009.

Galeria:

Zobacz pełną galerięRusza projekt systemowy
2009-04-02

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd 1 kwietnia 2009r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął realizację kolejnego projektu systemowego pt: "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z rejonu Miasta i Gminy Góra. Pełna treść informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Rusza projekt systemowy - czytaj całość ...


Zabawa karnawałowa dla dzieci
2009-01-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z sołtysem wsi Jastrzębia w dniu 30.01.2009r. zorganizował zabawę karnawałową dla dzieci, która odbyła się w świetlicy wiejskiej.
Pracownicy OPS w Górze zorganizowali wiele konkursów dla dzieci. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w konkursach. Każdy uczestnik konkursu został obdarowany nagrodą. Sołtys wsi pozyskał środki finansowe z Gospodarstwa Rolnego „Kucharscy” w Jastrzębiej, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej załatwił słodycze.

Galeria:

Zobacz pełną galerięNabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
2009-01-30

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOśrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym:
„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pełna treść informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym - czytaj całość ...


Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w 2009r.
2009-01-05

Informacja o terminach wypłat świadczeń rodzinnych w 2009r. - w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Terminarz wypłat ŚR w 2009r.


Konferencja podsumowująca
2008-12-09

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 09.12.2008r w restauracji „Magnolia” odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu systemowego, „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych i treningu umiejętności interpersonalnych wśród 40 bezrobotnych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Każdy z beneficjentów przystępując do projektu podpisał kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym, a tym samym został objęty pracą socjalną i pomocą z niej wynikającą przez cały okres trwania projektu. W kontrakcie zawarto między innymi formy, sposoby i zasady udzielania wsparcia beneficjentom. Zgodnie z założeniami projektu wobec beneficjentów zastosowano następujące formy wsparcia: pracę socjalną, aktywna integrację, zasiłki i pomoc w naturze.
Pełna treść w załączniku (Word)

Galeria:

Zobacz pełną galerięPomoc dla rolników - Susza w 2008r.
2008-10-02

Informujemy, że ukazało się Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Druk wniosku w załączeniu.

Dołączone pliki:
1) Rodporządzenie
2) Wniosek w sprawie pomocy dla rolników - Susza 2008r.Powrót do bieżących publikacji (1-7 z 213)
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji