Prawo


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-10-01
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.:1398

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1398 t.j., Dz.U.2020.1493.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-09-07
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 1427

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1427 t.j.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-09-07
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 256

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.256 t.j., Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1298

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-09-07
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 1359

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-08-05
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 1320

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-08-05
Wydanie - rok: 2020, poz.: 266

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.266 t.j. , Dz.U.2019.2070, Dz.U.2020.321, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 869

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j., Dz.U.2019.1649, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2020.284, Dz.U.2020.374, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03
Wydanie - rok: 2019, nr:-, poz.: 1843

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2020.1086.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-04-07
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 351.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1571, Dz.U.2019.1680, Dz.U.2020.568.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1781

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1781 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji