Prawo


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2021-01-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1876 t.j., Dz.U.2020.2369.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2021-01-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1057 t.j., Dz.U.2019.2020.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-12-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.218, Dz.U.2020.956.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-06-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.821 t.j.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-05-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.685 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-01-04

Opracowano na podstawie: M.P. 2018. 1007

Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1358

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-05

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752, Dz.U.2018.2411, Dz.U.2019.967.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-02

Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1788

Do pobrania:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245

Do pobrania:


Rozp. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-05-04

Wydanie - rok: 2011, nr: 81, poz.: 448

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji