Projekty


Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra

2020-06-22Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra aplikuje o dofinansowanie projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizator projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

czytaj całość publikacji "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"


Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra

2020-02-21

czytaj całość publikacji "Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra"


Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze nadal realizuje projekt „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”.

2019-07-18

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze nadal realizuje projekt „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”."


Bezpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”

2019-05-02

czytaj całość publikacji "Bezpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”"


Bezpłatne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami

2019-05-02

czytaj całość publikacji "Bezpłatne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami"


Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

2019-02-04

czytaj całość publikacji "Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego"

Dołączona galeria:

Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnegoWypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

  Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych

  2019-02-04
  W ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujemy wsparciem psychologicznym oraz finansowym (według potrzeb) opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

  czytaj całość publikacji "Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych"


  Rekrutacja

  2019-02-04  Przypominamy, że od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

  Dołączone pliki:


  Podsumowanie 2018r.

  2019-02-04  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  czytaj całość publikacji "Podsumowanie 2018r."


  Usługi opiekuńcze i asystenckie

  2018-09-12
  Od lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze świadczy usługi opiekuńcze i asystenckie dla 21 uczestników projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  Łącznie do świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich zatrudnionych zostało 8 osób, uczestników projektu, które posiadają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do świadczenia poszczególnych usług.

  czytaj całość publikacji "Usługi opiekuńcze i asystenckie "


  „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”

  2018-08-12

  Od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

  czytaj całość publikacji "„Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” "

  Dołączone pliki:


  „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”

  2018-08-12


  Od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

  czytaj całość publikacji "„Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”"

  Dołączone pliki:


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji