Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2020-11-19

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900


Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Dołączone pliki:

Baza teleadresowa podmiotów

2020-07-14

W załączeniu zaktualizowane dane teleadresowe instytucji udzielających na terenie województwa dolnośląskiego pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Dołączone pliki:

Osobisty plan awaryjny

2020-06-05

dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa - szczegóły w załączeniu

Dołączone pliki:

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

2020-02-27

Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 301/19 z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

Lp. Nazwisko i imię Jednostka

1 Berus Marek - KPP w Górze
2 Andrzejczak Monika - PCPR w Górze
3 Chorostowska Honorata - SPZOZ ORDN w Górze
4 Spieć Joanna - ZSPIP w Czerninie
5 Heine-Kasprzak Anita - Fundacja Pomocy Szkole
6 Birk Adam - Kurator zawodowy
7 Koszacka-Gęstwa Wioletta - ZSPIP w Witoszycach
8 Lisiecka Edyta - OPS w Górze
9 Palczyńska Mariola - OPS w Górze
10 Płaczek Bogumiła - MGKRPA w Górze
11 Pusz Małgorzata - ZSPIP w Ślubowie
12 Radoszko Helena - SP Nr 1 w Górze
13 Bartkowiak Violetta - SP Nr 1 w Górze
14 Downar Agata - ZSP ZOI w Glince
15 Jankowska Małgorzata - SP Nr 3 w Górze
16 Tomaszewska Ewelina - SP Nr 3 w Górze

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2020 roku

2020-01-31

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2020 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy.

Dołączone pliki:

Baza teleadresowa podmiotów

2019-07-15

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​.

Dołączone pliki:

Doświadczasz przemocy?

2019-02-21

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Wspólnie z nimi zostanie wypracowana strategia pomocy Twojej rodzinie mająca na celu zaprzestanie występowaniu kolejnych aktów przemocy. Informacje zawarte w tym miejscu są sporządzone z myślą o Tobie – jako osobie doświadczającej przemocy ze strony osób najbliższych. W tym właśnie miejscu dowiesz się jak przeciwdziałać przemocy, która występuje w Twojej rodzinie, czyli co możesz konkretnie zrobić?

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na ternie Gminy Góra:

• Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie.
• Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub Prokuraturę. – jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
• Jeśli działania interwencyjne podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.
• Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
• Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
• Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
• Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą e-mail pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Istotne jest to, abyś wiedział/wiedziała, że formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji: jednostek pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia. Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.
Pamiętać należy, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Zaś osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dołączone pliki:

Baza kontaktowa

2017-07-19

Baza kontaktowa do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych

Dołączone pliki:

Aktualna baza teleadresowa instytucji wspierajacych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2017-07-19

Aktualna baza teleadresowa instytucji wspierających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dołączone pliki:

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 luty – 27 luty 2016r.

2016-02-17

W dniu 23.02.2016r w godzinach 10.00-15.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze udzielanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie pełnionych dyżurów.

PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

2016-02-04

1.UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

• osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
• dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
• osób uzależnionych,
• osób współuzależnionych,
• osób będących w kryzysie.Grafik dyżurów:
W miesiącu marcu 2016 r. w dniach 7,14,21,28
W miesiącu kwietniu 2016 r. w dniach 4,11,18,25
W miesiącu maju 2016 r. w dniach 9,16,23,30
W miesiącu czerwcu 2016 r.w dniach 6,13,20,27
W miesiącu lipcu 2016 r. w dniach 4,11,18,25
W miesiącu sierpniu 2016 r. w dniach 1,8,22,29
W miesiącu wrześniu 2016 r. w dniach 5,12,19,26
W miesiącu październiku 2016 r. w dniach 3,10,17,24,31
W miesiącu listopadzie 2016 r. w dniach 7,14,21,28
W miesiącu grudniu 2016 r. w dniach 5,12,19.

Dyżury prowadzone są w godzinach 15.00 do 16.00

Linki do stron ...

2016-01-15

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/programy-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/baza-podmiotow-realizujacych-programy-korekcyjno-edukacyjne-/

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/karty-informacyjnej-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/

Skład zespołu interdyscyplinarnego

2016-01-08

Grupy robocze
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład zespołu interdyscyplinarnego.

Przewodnicząca zespołu:
Mariola Palczyńska– Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Zastępca przewodniczącego:
Edyta Lisiecka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Sekretarz:
Katarzyna Maksymczuk – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Członkowie zespołu:
1. asp.szt. Marek Berus
2. Anna Baworowska
3. Honorata Chorostowska
4. Krystyna Chudzik
5. Anita Heine-Kasprzak
6. Marta Jakubiak-Muszyńska
7. Ida Lis
8. Edyta Lisiecka
9. Katarzyna Maksymczuk
10. Mariola Palczyńska
11. Bogumiła Płaczek
12. Małgorzata Pusz
13. Helena Radoszko
14. Anna Sosińska
15. Joanna Spieć
16. Małgorzata Szczepaniak
17. Agnieszka Ziółkowska-Szałata

Walcz z przemocą całą mocą

2015-07-13

„Walcz z przemocą całą mocą” pod tym hasłem członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Górze uczestniczyli w obchodach Dni Góry. Głównym założeniem kampanii było promowanie działań zapobiegających przemocy w rodzinie.

Dołączona galeria:

Walcz z przemocą całą mocą (1)Walcz z przemocą całą mocą (2)Walcz z przemocą całą mocą (3)Walcz z przemocą całą mocą (4)Walcz z przemocą całą mocą (5)Walcz z przemocą całą mocą (6)Walcz z przemocą całą mocą (7)Walcz z przemocą całą mocą (8)

  PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  2015-03-12

  1. UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

  • osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
  • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
  • osób uzależnionych,
  • osób współuzależnionych,
  • osób będących w kryzysie.  Grafik dyżurów:

  W miesiącu marcu 2015r w dniach 2, 9, 16, 23, 30
  W miesiącu kwietniu 2015r. w dniach 13, 20, 27
  W miesiącu maju 2015r. w dniach 4, 11, 18, 25
  W miesiącu czerwcu w dniach 1, 8, 15, 22, 29
  W miesiącu lipcu w dniach 6, 13, 20, 27
  W miesiącu sierpniu w dniach 3, 10, 17, 24, 31
  W miesiącu wrześniu w dniach 7, 14, 21, 28
  W miesiącu październiku w dniach 5, 12, 19, 26
  W miesiącu listopadzie w dniach 9, 16, 23, 30
  W miesiącu grudniu w dniach 7, 14, 21, 28

  Dyżury prowadzone są w godzinach 15.00 do 16.00

  Zespół interdyscyplinarny - podstawowe informacje

  2014-11-04

  Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
  Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:
  • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
  • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
  • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
  • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
  • Rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
  • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
  • Rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni.
  Zadania zespołów interdyscyplinarnych
  Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
  Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

  JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

  2014-09-18

  Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

  Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

  Dołączone pliki:

  PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  2014-04-02

  UDZIELAMY WSPARCIA DLA:
  • osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
  • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
  • osób uzależnionych,
  • osób współuzależnionych,
  • osób będących w kryzysie.

  Grafik dyżurów:
  1. 13.01.2014r
  2. 20.01.2014r.
  3. 27.01.2014r.
  4. 3.02.2014r.
  5. 10.02.2014r.
  6. 17.02.2014r.
  7. 24.02.2014r.
  8. 3.03.2014.
  9. 10.03.2014.
  10. 17.03.2014r.
  11. 24.03.2014r.
  12. 31.03.2014.
  13. 7.04.2014r.
  14. 14.04.2014r.
  15. 28.04.2014r.
  16. 5.05.2014r.
  17. 12.05.2014r.
  18. 19.05.2014r.
  19. 26.05.2014r.
  20. 2.06.2014r.
  21. 9.06.2014r.
  22. 16.06.2014r.
  23. 23.06.2014r.
  Dyżury prowadzone są w godzinach od 15.00 – 16.00

  PAMIETAJ!!!
  NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!
  PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJE DZIECI PRZED PRZEMOCĄ
  NIE JESTEŚ SAM

  Plakat

  2014-03-05

  Plakat STOP PRZEMOCY

  Dołączona galeria:

  Plakat STOP PRZEMOCY (1)

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji