Przetargi i zapytania ofertowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2020-12-23

OPS/352/UOZG/2020

Dotyczy postępowania na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Góra”

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2020-12-23

OPS/352/UOZB/2020

Dotyczy postępowania na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronów”

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2020-12-14

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Góra ”

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2020-12-14

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronów ”

Dołączone pliki:


Wyniki ogłoszeń

2020-12-04

Wyniki ogłoszeń : Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:


Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert

2020-11-26

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2020-11-23

Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2020-02-28

OPS/352/UO/2020

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2020-02-20

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronów ”

Dołączone pliki:


Informacja o udzieleniu zamówienia

2020-02-07

OPS/352/uo/2020

czytaj całość publikacji "Informacja o udzieleniu zamówienia"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2020-01-30

OPS/352/UO/2020

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert"

Dołączone pliki:


Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-01-30

Dotyczy: Zamówienia na świadczenie usług społecznych - opiekuńczych w ramach Projektu; „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO

2020-01-23

Działając na podstawie art. 138o. ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, tel./fax 655432201 ogłasza informacje w związku z zamówieniem publicznym na świadczenie usług społecznych (opiekuńczych dla osób niesamodzielnych) z terenu Gminy Góra, w ich miejscu zamieszkania w okresie od 3 lutego 2020r. do 30 czerwca 2021r. w ramach Projektu; „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 85312400-3

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-12-31

Dotyczy postępowania na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Grabowno ”

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-12-31

Dotyczy postępowania na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Góra”

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2019-12-19

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Góra”

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2019-12-19

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Grabowno ”

Dołączone pliki:


Wyniki ogłoszeń

2019-12-06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :,,Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

2019-12-03

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA ,,ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE”.

Dołączone pliki:


Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert

2019-12-02

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2019-11-26

Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-29

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2019-07-10

na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2019-03-21

Dotyczy: OPS/352/uoz/2019

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2019-03-14

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-11

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Informacja z sesji otwarcia ofert

2019-03-11

czytaj całość publikacji "Informacja z sesji otwarcia ofert"

Dołączone pliki:


Informacja o udzieleniu zamówienia

2019-03-06

czytaj całość publikacji "Informacja o udzieleniu zamówienia"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2019-03-04

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert"

Dołączone pliki:


Informacja z sesji otwarcia ofert

2019-03-01

czytaj całość publikacji "Informacja z sesji otwarcia ofert"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2019-02-28

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

2019-02-21

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne "

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2018-12-27

Dotyczy postępowania na: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej".

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-18

Dotyczy: „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

Dołączone pliki:


Informacja z sesji otwarcia ofert

2018-12-14

OPS/351/OB/2018

Dołączone pliki:


Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-13

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na "Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2018-12-12

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na "Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2018-12-06

Ogłoszenie nr 658600-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi "

Dołączone pliki:


Informacja

2018-12-05

Dotyczy:
Zaproszenia do składania ofert na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2018-11-28

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2018-11-28

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Informacja o udzieleniu zamówienia

2018-11-08OPS/352/uo/2018

czytaj całość publikacji "Informacja o udzieleniu zamówienia"

Dołączone pliki:


Informacja o udzieleniu zamówienia

2018-11-08OPS/352/ua/2018

czytaj całość publikacji "Informacja o udzieleniu zamówienia"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO

2018-10-24

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO

2018-10-24

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-10-02

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Informacja z sesji otwarcia ofert

2018-10-02

czytaj całość publikacji "Informacja z sesji otwarcia ofert"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2018-09-24

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2018-07-10

na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-12-13

„Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-12-13

„Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i materiałów eksploatacyjnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-12-13

"Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

2017-12-13

Numer sprawy OPS/351/OB/2017

czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT"

Dołączone pliki:


Przetarg - Zaproszenie do składania ofert

2017-12-05

„Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2017-12-04

Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i materiałów eksploatacyjnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2017-12-01

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-12-01

Jednorazowa dostawa materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2017-11-20

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-09-08

Jednorazowa dostawa materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-09-08

Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2017-08-31

Przedmiotem zamówienia jest „Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2017-08-31

Jednorazowa dostawa materiałów biurowych – papieru uniwersalnego białego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Wykaz wskazano w załączniku nr 1 jako części formularza ofertowego.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-07-18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2017-07-13

O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE”

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-07-13

Dotyczy:
Zaproszenia do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2017-07-07

na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-12-20

Dotyczy: „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku”.

Dołączone pliki:


Informacja z sesji otwarcia ofert

2016-12-12

Dotyczy: „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku”.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie nr 357999 - 2016 do przetargu z dnia 2016-12-02

2016-12-03

Ogłoszenie nr 357999 - 2016 dotyczy przetargu z dnia 2016-12-02 : „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku”.

Dołączone pliki:


Przetarg - Zaproszenie do składania ofert

2016-12-02

Przedmiotem zamówienia jest: „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku”.

Dołączone pliki:


ZMIANA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2016-11-17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.

czytaj całość publikacji "ZMIANA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-11-16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: "Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-11-14

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-11-04

Zaproszenie do składania ofert na "Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-11-02

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-10-24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.
Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-10-17

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego i drukarek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-08-11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-08-02

Zaproszenie do składania ofert na "Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-05-20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-05-18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-05-12

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-05-12

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-04-20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia.

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-04-14

Zaproszenie do składania ofert na "Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2016-03-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze 56-200 Góra, ul. Poznańska 23 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek informacyjnych poświęconych programowi wspierania rodziny 500+.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-01-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz OPS w Górze.

Dołączone pliki:


Odpowiedzi na pytania dotyczące Zaproszenia do składania ofert

2016-01-18

Odpowiedzi na pytania dotyczące Zaproszenia do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz OPS w Górze

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2016-01-08

Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-12-21

Dotyczy zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2015-12-10

Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-12-10

Dotyczy przetargu na wytwarzanie, dostawę dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-12-02

Dotyczy postępowania: „Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-12-02

Dotyczy postępowania: "Jednorazowa dostawa materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


Przetarg

2015-12-01

Przetarg na wytwarzanie, dostawę dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2016 do 31grudnia 2016r.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2015-11-12

Zaproszenie do składania ofert na "Jednorazową dostawę materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2015-11-12

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-08-27

Nr sprawy OPS/352/SK/2015

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2015-08-10

Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze” - pliki do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-01-22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert - po zmianach z dn. 2015-01-14 (wersja 3)

2015-01-14

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


Odpowiedzi na pytania (nr 2) - dot. zaproszenia do składania ofert

2015-01-14

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert - po zmianach z dn. 2015-01-14 (wersja 2)

2015-01-14

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


Odpowiedzi na pytania - dot. zaproszenia do składania ofert

2015-01-14

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert

2015-01-07

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-12-16

Dotyczy: przetargu na wytwarzanie, dostawę dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 stycznia 2015 do 31grudnia 2015r.

Dołączone pliki:


Przetarg

2014-12-03

Przetarg na wytwarzanie, dostawę dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 stycznia 2015 do 31grudnia 2015r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-11-28

Nr sprawy: OPS/352/M.B./2014

Dołączone pliki:


Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-11-27

Nr sprawy: OPS/352/t/2014

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-11-26

Nr sprawy: OPS/352/t/2014

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-11-20

Nr sprawy: OPS/350/OB/2014

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-11-20

www.efs.gov.pl

Nr sprawy: OPS/352/WA/2014

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert na Jednorazową dostawę materiałów biurowych

2014-11-14

Zaproszenie do składania ofert na Jednorazową dostawę materiałów biurowych

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę tonerów i tuszy

2014-11-14

Zaproszenie do składania ofert na jednorazową dostawę tonerów i tuszy

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2014-11-13

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie warsztatów z zakresu autoprezentacji dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - „Warsztaty z zakresu autoprezentacji” dla 20 uczestników projektu .

Dołączone pliki:


Przetarg

2014-11-07

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2014r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert

2014-10-29

www.efs.gov.pl

Zawiadomienia dotyczą przetargu na usługi szkoleniowe.

Dołączone pliki:


Przetarg

2014-10-16

www.efs.gov.pl

Przetarg na usługi szkoleniowe

Część I. Usługa szkoleniowa polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia grupowego w zakresie „Konserwator obiektu z uprawnieniami elektro-energetycznymi do 1 kV”.

Część II. Usługa szkoleniowa polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia grupowego w zakresie „Opiekun osoby zależnej”.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2014-09-01

www.efs.gov.pl

dotyczy: Postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie\" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Część I i II.

Dołączone pliki:


Odpowiedź na zadane pytanie

2014-08-19

www.efs.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

2014-08-19

www.efs.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej

2014-08-14

www.efs.gov.pl

Dotyczy: Postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie\" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2014-07-03

www.efs.gov.pl

dotyczy: Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na organizację wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2014-07-01

www.efs.gov.pl

Dotyczy: Postępowania na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia z zakresu porad prawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja nowe doświadczenie" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 31 uczestników projektu w wymiarze łącznym 85 godzin zegarowych.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-06-24

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych prawnikiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z prawnikiem dla 31 uczestników projektu .

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-06-24

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z psychologiem dla 36 uczestników projektu .

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2014-05-29

www.efs.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

2014-05-05

www.efs.gov.pl

Zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2014-03-27

www.efs.gov.pl

dotyczy: Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na organizację wsparcia w ramach aktywnej integracji ( aktywizacja zawodowa) w formie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH Z DORADCĄ ZAWODOWYM

2014-03-20

www.efs.gov.pl

Ogłoszenie dotyczy: Zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-03-17

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji ( aktywizacja zawodowa) w formie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 36 uczestników projektu .

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-01-20

Dotyczy zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2014-01-03

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-12-18

Dotyczy: przetargu na wytwarzanie, dostawę dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2014r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-12-16

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pózn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”
Zamawiający informuje, że do realizacji w/w zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PPHU Margo Łukasz Stachowiak
Komputery i kasy fiskalne
63-900 Rawicz, Rynek 6
Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierała najkorzystniejszą cenę brutto tj.: 7.163,58 zł.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2013-12-04

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na „ dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

2013-11-29

Ogłoszenie dotyczy: przetargu na wytwarzanie, dostawę dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 2 stycznia 2014 do 31grudnia 2014r.

Dołączone pliki:


Przetarg

2013-11-28

Przetarg na wytwarzanie, dostawę dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 2 stycznia 2014 do 31grudnia 2014r.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-11-15

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszenia na jednorazową dostawę tonerów i tuszy do OPS Góra

2013-11-07

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych oferentów dotyczących modelu urządzenia w pkt 1 tabela pozycja 1 formularza ofertowego, Zamawiający informuje, iż wskazane symbole drukarki HP Laser Jet 1005 są właściwe. Urządzenie jest starego typu, zakupione w 2003r, i zgodnie z zaleceniami firmy HP do chwili obecnej Zamawiający stosował do ww sprzętu toner firmy HP o symbolach C7115A.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-10-29

dot. jednorazowej dostawy materiałów biurowych

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2013-10-24

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2013-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na „Jednorazową dostawę materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-10-16

www.efs.gov.pl

Dotyczy przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekunka dziecięca dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne

Dołączone pliki:


Odpowiedzi na pytania do SIWZ

2013-10-09

www.efs.gov.pl

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „opiekunka dziecięca” dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Przetarg

2013-10-03

www.efs.gov.pl

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekunka dziecięca dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-10-01

www.efs.gov.pl

dot.: Zorganizowania i przeprowadzenia kursu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym

Dołączone pliki:


Przetarg

2013-09-20

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-09-05

www.efs.gov.pl

Dotyczy przetargu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługa komputera z certyfikatem ECDL

Dołączone pliki:


Odpowiedzi na pytania - dotyczy przetargu z dn. 2013-08-23

2013-08-27

www.efs.gov.pl

Dotyczy przetargu z dn. 2013-08-23

Dołączone pliki:


Przetarg

2013-08-23

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługa komputera z certyfikatem ECDL Start dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-08-23

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa dwudaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 września 2013 do 31 grudnia 2013r.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2013-07-23

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287086 - 2013 data 22.07.2013 r.

Dołączone pliki:


Przetarg

2013-07-22

Dożywianie uczniów w w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 01 września 2013 do 31 grudnia 2013r.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-07-08

www.efs.gov.pl

OPS/350/IV/2013

Dołączone pliki:


Przetarg

2013-06-24

www.efs.gov.pl

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.B dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-05-10

www.efs.gov.pl

OPS/350/II/2013

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-05-08

www.efs.gov.pl

OPS/350/III/2013

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-04-29

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych prawnikiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z prawnikiem dla 20 uczestników projektu.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-04-29

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania
- zajęcia indywidualne z psychologiem dla 27 uczestników projektu.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2013-04-12

www.efs.gov.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS/350/I/2013 do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-04-05

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji ( aktywizacja zawodowa) w formie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania -
zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym
dla 27 uczestników projektu .

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-12-14

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr sprawy OPS/350/XIII/2012, którego przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie jednodaniowego posiłku osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w okresie styczeń 2013 do czerwiec 2013

Dołączone pliki:


Przetarg

2012-11-27

Dożywianie uczniów w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie styczeń 2013 do czerwiec 2013r

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-11-27

Nr sprawy: OPS/350/XII/2012

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-11-21

Nr sprawy: OPS/350/XI/2012

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2012-11-14

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie dotyczy: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na „Dostawę tonerów i tuszy
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 0-65 5432201, 5432473, fax. 0-65 5432201.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2012-11-12

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2012-11-12

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na „Jednorazową dostawę materiałów biurowych
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-10-31

www.efs.gov.pl

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Przetarg

2012-10-22

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-10-09

www.efs.gov.pl

Numer sprawy OPS/350/VII/2012

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-10-09

www.efs.gov.pl

Numer sprawy OPS/350/VIII/2012

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-10-09

www.efs.gov.pl

Numer sprawy OPS/350/IX/2012

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-10-03

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć grupowych z psychologiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia grupowe z psychologiem dla 30 uczestników projektu.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-10-03

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych prawnikiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z prawnikiem dla 34 uczestników projektu.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-10-03

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z psychologiem dla 11 uczestników projektu.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-09-27

www.efs.gov.pl

Numer sprawy OPS/350/VI/2012

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


PRZETARG

2012-09-17

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługa komputera z certyfikatem ECDL Start dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-08-24

Numer sprawy OPS/350/V/2012

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


Przetarg

2012-08-01

Dożywianie uczniów w szkole Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie ul. Szkolna 2 56-200 Góra w okresie wrzesień 2012r do grudzień 2012r.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-07-04

www.efs.gov.pl

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego” dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do pobrania - w zał. nr 1

Dołączone pliki:


Przetarg

2012-06-22

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecaznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 217132 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-06-13

www.efs.gov.pl

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na zorganizowanie i przeprowadzenie dwumodułowego kursu „przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” - do pobrania w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:


Przetarg

2012-06-01

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwumodułowego kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 183530 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-05-23

www.efs.gov.pl

Dotyczy: Zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć indywidualnych z psychologiem dla 45 uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-05-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji (aktywizacja społeczna) w formie zajęć indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z psychologiem dla 45 uczestników projektu .

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2012-04-11

www.efs.gov.pl

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla 22 uczestników projektu ( część I ) oraz 23 uczestników projektu ( część II).
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.

I. Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia część I wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Elżbieta Nuckowska
ul. Tylna 4/2
56-200 Góra

Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierała najkorzystniejszą cenę brutto tj.: 69,00 zł (brutto).

II. Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia część II wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Hanna Nowacka
ul. Reja 55
56-200 Góra

Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierała najkorzystniejszą cenę brutto tj.: 95,00 zł (brutto).

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Lisiecka

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2012-04-04

www.efs.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na realizację zadania - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 45 uczestników projektu .

Zmiany w zapytaniu ofertowym dotyczą formularza ofertowego na realizację zlecenia polegającego na
zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym dla uczestników projektu
Część II
( 23 uczestników)

W formularzu ofertowym - część II w punkcie 1 dopisuje się

………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku osób osobiście świadczących usługę należy podać informację o obecnym zatrudnieniu , formie tego zatrudnienia i wymiarze czasu pracy.

..........................................................................
..........................................................................
Nr telefonu, faksu, adres e-mail

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-03-29

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku organizacją wsparcia w ramach aktywnej integracji ( aktywizacja zawodowa) w formie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność ,nowa nadzieja ,nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 45 uczestników projektu .

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-12-29

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 23, 56-200 Góra
tel./fax 65 543 22 01

Góra, 29.12.2011r
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Góra
I. Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną
przez Wykonawcę:
„Media Help” Łukasz Berus ul.Korczaka 7/7 56-200 Góra
II. Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierała najkorzystniejsza cenę brutto tj.: 6.464,62zł
Kierownik OPS
Edyta Lisiecka


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2011-12-20

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-12-19

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 23, 56-200 Góra
tel./fax 65 543 22 01

Góra, 19.12.2011r
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Góra
I. Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę:
„Media Help” Łukasz Berus ul.Korczaka 7/7 56-200 Góra
II. Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierała najkorzystniejsza cenę brutto tj.: 8.092,96zł

Kierownik OPS
Edyta Lisiecka


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-12-19

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 23, 56-200 Góra
tel./fax 65 543 22 01

Góra, 19.12.2011r
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Góra
I. Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę:
„Media Help” Łukasz Berus ul.Korczaka 7/7 56-200 Góra
II. Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierała najkorzystniejsza cenę brutto tj.: 3.126,26zł
Kierownik OPS
Edyta Lisiecka


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-12-16

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wytwarzanie, dostawę i wydawanie jednodaniowego posiłku osobom uprawnionym w 3 szkołach na terenie gminy Góra w okresie 2 stycznia 2012 do 31grudnia 2012r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2011-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2011-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze-Środowiskowy Dom Samopomocy

Dołączone pliki:


Przetarg

2011-11-24

Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie styczeń 2012 do grudzień 2012r

Dołączone pliki:


Informacja

2011-11-02

Dotyczy: OGŁOSZENIA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Górze”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż do zrealizowania powyższego zamówienia wybrano firmę ALL4OFFICE Sp. z o.o. ul. Wrocławska 42, 56-400 Oleśnica, która zaoferowała najniższą cenę, tj. 8.663,67 zł brutto.


Informacja

2011-11-02

Dotyczy: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na „Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż do zrealizowania powyższego zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wippol” Piotr Kucharczyk, ul. Kwiatka 37 09-400 Płock, które zaoferowało cenę najniższą, tj. 10.101,00 zł brutto.


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2011-10-19

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2011-10-19

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na „Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-09-21

www.efs.gov.pl

Numer sprawy 4/341/2011. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiadomienie do pobrania w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

2011-09-08

www.efs.gov.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – Podstawy obsługi komputera dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja,nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie. Obowiązujący termin: 14.09.2011r do godz.10.50

Dołączone pliki:


Zamówienie publiczne - zamiany

2011-09-05

www.efs.gov.pl

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – Podstawy obsługi komputera dla osób
korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośródki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Zamówienie publiczne - zamiany

2011-08-30

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – Podstawy obsługi komputera dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Zamówienie publiczne

2011-08-29

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Podstawy obsługi komputera dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 263604 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-06-28

www.efs.gov.pl

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nr sprawy: 3/341/2011/przet na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt: „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W załączeniu treść zawiadomienia (załącznik Nr 1)

Dołączone pliki:


Zamówienie publiczne

2011-06-10

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 153112 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-06-07

www.efs.gov.pl

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/341/2011. Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kat B dla osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt ,, Nowa umiejętność, nowa nadzieja , nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach EFS Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji , Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (...) czytaj całość w załączniku Nr 1.

Dołączone pliki:


Zamówienie publiczne

2011-05-23

www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kat.B dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. Nowa umiejetność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 125430 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-02-14

Nr sprawy 1/349/2011

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2011-01-28

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie jednodaniowego posiłku osobom uprawnionym w 3 szkołach na terenie gminy Góra w okresie 28 luty 2011 do grudzień 2011r

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

2010-10-06

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dożywianie uczniów w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie październik 2010 do grudzień 2010r. Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zawiadamia, że w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie: W w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2010-09-23

Dożywianie uczniów w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie październik 2010 do grudzień 2010r. Numer ogłoszenia: 303662 - 2010

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2010-09-21

www.efs.gov.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2010-09-09

www.efs.gov.pl

Numer ogłoszenia: 285384 - 2010

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2010-06-25

www.efs.gov.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2010-06-23

www.efs.gov.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2010-06-18

www.efs.gov.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

2010-06-18

www.efs.gov.pl

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2010-06-09

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
na
zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Góra w ramach projektu pt. ,,Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść Ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszej publikacji (dołączone pliki 1-3)

Dołączone pliki:


Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia pub.

2009-09-09

www.efs.gov.pl

Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.66 w związku z art. 5 ust. 1 pkt.8 z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (DZ.u. z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Dołączone pliki:


Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia pub.

2009-08-07

www.efs.gov.pl

Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm).

Dołączone pliki:


Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia pub.

2009-06-17

www.efs.gov.pl

Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm),

Dołączone pliki:


Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia pub.

2008-11-14

www.efs.gov.pl

Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.66 w związku z art. 5 ust. 1 pkt.8 z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (DZ.u. z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Dołączone pliki:


Informacja

2008-10-15

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.66 w związku z art. 5 ust. 1 pkt.8 z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (DZ.u. z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, której przedmiotem jest:

Przeprowadzenie kursu dla beneficjentów projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej nr WND-POKL.07.01.01-02-019/08, nr Umowy UDA-POKL.07.01.01-02-019/08-00,w zakresie :

„Pracownik ochrony” – czas trwania do 13 dni roboczych po 5-6 godzin lekcyjnych, dla 11 beneficjentów, cena 1.950,00 zł brutto, (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) za 1 uczestnika.
Wybrano ofertę:
CFI sp. z o.o.
ul. Jedności Robotniczej 39
67-200 Głogów

Dołączone pliki:


Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia pub.

2008-05-19

www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje , iż w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienie z wolnej reki na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ist 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm), zwanej dalej ,,ustawą ” , której przedmiotem jest:

Przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu systemowego EFS ,, Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” w ramach priorytetu VII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w zakresie:

1."Opiekun osoby starszej niepełnosprawnej" – czas trwania szkolenia do 40 dni roboczych po 5 do 6 godzin lekcyjnych dziennie. Dla 12 osób ,cena 1890 zł z 1 uczestnika
2. "Bukieciarz – Florysta" – czas trwania szkolenia do 30 dni roboczych po 5 do 6 godzin lekcyjnych dziennie. Dla 11 osób, cena 2100 zł z 1 uczestnika
3."Stylizacja paznokci" - czas trwania szkolenia do 30 dni roboczych po 5 do 6 godzin lekcyjnych dziennie. Dla 6 osób, cena 2680 zł za 1 uczestnika
Oraz
4. Szkolenie w zakresie "skutecznego poszukiwania pracy" – czas trwania szkolenia do 10 dni roboczych. Dla 40 osób, cena 900 zł za 1 uczestnika

Wybrano ofertę

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 46
67-200 Głogów
Uzasadnienie : Z wykonawcą przeprowadzono w dniu 14.05.2008r.

Dołączona galeria:

Logo EFS - oznaczenie Projektu

  Informacja o postępowaniu w trybie zapytania o cenę.

  2007-10-05

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje iż w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dotyczącego zamówienia dostawy opału dla podopiecznych OPS z dnia 18.09.2007r. wpłynęły dwie oferty:

  1. PH ANTRACYT
  ul. Grodzka 18 67-200 Głogów prowadzący punkt sprzedaży w Górze przy ul. Poznańskiej. Zaproponowano dostawę węgla na łączną kwotę brutto - 207.550,00 zł

  2. PTH TRANS ZBYT H. Palczyński
  ul. Poznańska 38, 56-200 Góra
  Zaproponowano dostawę węgla na łączną kwotę brutto - 182.000,00 zł

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy
  W postępowaniu określono jedno kryterium wyboru oferty - cena – 100% minimalizacja .

  Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 2. – PTH TRANS ZBYT H.Palczyński. O wyborze zadecydowała najniższa cena brutto tj 182.000,00 zł ( sł. sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy).


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji