Aktualności


Informacja

2020-12-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze dzięki podjętej współpracy z KGHM Polska Miedź otrzymał ulotki informacyjne oraz zestawy ochrony osobistej dla najstarszych mieszkańców miasta i gminy Góra.

Ofiarowane przez KGHM Polska Miedź materiały oraz środki ochrony osobistej tj. broszury informacyjne oraz zestawy ochrony osobistej – maseczka, środki dezynfekcyjne są obecnie rozdysponowywane przez pracowników OPS.

Dołączona galeria:

InformacjaInformacja

  Szanowni Państwo!

  2020-12-21

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze informuje, że dzień 24 grudnia br. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie NIECZYNNY*.

  Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

  *Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadający 26 grudnia Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.


  INFORMACJA

  2020-11-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
  informuje, iż od 01 grudnia 2020r.

  KASA OŚRODKA

  czynna będzie od 10.00 do 12.00
  w dniach wypłat zgodnie z harmonogramem.


  Nabór na stanowisko

  2020-11-26

  REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że zmianie ulega termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający kontakt.

  Dołączone pliki:


  Wsparcie zatrudnienia (staż, praca, kursy zawodowe)

  2020-11-25

  logo


  Świąteczna Zbiórka Żywności

  2020-11-25

  „Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem odbywa się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Z powodu koronawirusa w tym roku wydarzenie będzie miało inny charakter – zbiórki w sklepach odbędą się bez udziału wolontariuszy, ale jak zawsze klienci będą mogli przekazać artykuły do koszy stojących przy kasach. Akcja została też wydłużona – potrzebującym można pomóc od 23 do 28 listopada w ponad 2000 sklepów w całej Polsce.

  Dodatkowo uruchomiony został charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl , w którym do kupienia będą wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

  W zbiórce bierze udział 28 Banków Żywności.

  czytaj całość publikacji "Świąteczna Zbiórka Żywności"

  Dołączona galeria:

  Świąteczna Zbiórka Żywności

   WSPIERAJ SENIORA

   2020-10-28

   logo

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora”.

   Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

   O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11 . Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu Pracownik Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy. Usługa jest realizowania bezpłatnie, natomiast za zakupy Senior musi zapłacić.

   Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych oraz osobom pozostającym na kwarantannie i w izolacji ( te osoby korzystają z innej formy wsparcia).

   Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio w OPS pod nr 65 543 22 01 lub 65 544 21 03.

   Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje również na zgłaszanie się osób – wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Ośrodka lub zgłosić to na stronie https://wspierajseniora.pl/


   Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

   2020-08-03

   Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o wypłatę świadczenia ,,Dobry Start” (300+).

   W związku z nadal trwającym stanem epidemii przyjmowanie wniosków w formie papierowej odbywa się z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.

   Przyjmowanie wniosków z konsultacją pracowników odbywa się w wyznaczonych godzinach:
   w poniedziałki od 10.00 do 16.00,
   od wtorku do piątku od godziny 9.00 do 13.00.

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"


   Gaszyn challege

   2020-07-29

   Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął wyzwanie od Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

   Do wykonania zadania nominujemy:

   - Zespół śpiewaczy ,,Osetnopolanie"
   - Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu
   - Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie.

   Ćwiczyliśmy dla Arka Gustawa
   https://zrzutka.pl/6je8gk

   FILM Gaszyn challege


   Baza teleadresowa podmiotów

   2020-07-14

   W załączeniu zaktualizowane dane teleadresowe instytucji udzielających na terenie województwa dolnośląskiego pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

   Dołączone pliki:


   Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra

   2020-06-22   Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra aplikuje o dofinansowanie projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

   Realizator projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

   czytaj całość publikacji "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"


   „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

   2020-06-22   Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra uzyskała dofinansowanie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Program realizowany jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.264,00 zł.

   Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

   czytaj całość publikacji "„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020"


   Program „Opieka 75+” - edycja 2020

   2020-06-22   Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra podobnie jak w roku 2019 uzyskał dotację celową na realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” – edycja 2020”. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dotację w wysokości 61.110,00 zł.

   Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

   Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
   w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

   Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl


   AKTYWIZACJA OSÓB 30+ W POWIECIE GÓROWSKIM W LATACH 2020-2021

   2020-06-17   Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1 ,,Projekty powiatowych urzędów pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Dodatkowe informacje na stronie https://gora.praca.gov.pl/-/11092011-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-latach-2020-2021-w-ramach-dzialania-8-1-rpo oraz w załączonej informacji.

   Dołączone pliki:


   Osobisty plan awaryjny

   2020-06-05

   dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa - szczegóły w załączeniu

   Dołączone pliki:


   Szanowni Państwo!

   2020-06-04

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze informuje, że dzień 12 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie NIECZYNNY*.

   Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.   *Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji