Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Szanowni Państwo !

2020-05-26

informujemy, że na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.878 ), nadal do odwołania wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, podane w komunikacie z dnia 30.04.2020)r.

- Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem tylko w sytuacjach tego wymagających.
- Preferowane jest wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem drogą telefoniczna lub mailową.
- Sprawy będą załatwiane w specjalnie przygotowanych miejscach przyjmowania Klientów z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
- Zobowiązuje się Interesantów do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą oraz do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się we wiatrołapie (OPS nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
- Ponadto nadal nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, Klient oczekuje na urzędnika przy drzwiach głównych.
- Do OPS przyjmowani są wyłącznie Klienci – strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
- Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

czytaj całość publikacji "Szanowni Państwo !"


Numery telefonów wewnętrznych do centrali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze 655432201

2020-04-30

Spis telefonów w załączeniu.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-04-30

Szanowni Państwo,
informujemy, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza:


• Od 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu OPS w Górze polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz zadań związanych z bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
<< W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do przygotowanej skrzynki .
<< Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez OPS mogą kontaktować się z pracownikami również :
- telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
- przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez:
Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

<< Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
• Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
• Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).
• Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Osoby wchodzące do strefy składania dokumentów lub strefy przyjęcia interesanta zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa maseczką lub innym elementem odzieży i poddaniu się dezynfekcji rąk. Prosimy również o używanie własnych długopisów.


AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GÓROWSKIM

2020-04-24

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 ,, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie: https://gora.praca.gov.pl/-/11092043-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-v-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-latach-2020-2021 oraz w załączeniu.

Dołączone pliki:


Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.

2020-04-21

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 22.04.2020r. - WIEŚ

Nazwiska Godz. wypłaty
A - J 10.00 – 10.15
K - O 10.15 – 10.30
P - R 10.30 – 10.45
S - Z 10.45 – 11.00


Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.

2020-04-17

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 21.04.2020r. - miasto

Nazwiska Godz. wypłaty
A - Chu 10.00 – 10.15
Chy - D 10.15 – 10.30
F - Kr 10.30 – 10.45
Ku - O 10.45 – 11.00
P - Sob 11.00 – 11.15
Son - T 11.15 – 11.30
U - Ż 11.30 – 11.45


Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.

2020-04-17

Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 20.04.2020r. - miasto i wieś

Nazwiska Godz. wypłaty
A - G 10.00 – 10.15
H - K 10.15 – 10.30
L - M 10.30 – 10.45
N - S 10.45 – 11.00
T - Ż 11.00 – 11.15


UCHWAŁA NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

2020-04-01

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lutego 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 11.03.2020r, poz. 1950) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmienia się stawka za świadczone usługi opiekuńcze.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-26

Osoby - w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne i objęte obowiązkową kwarantanną domową kiedy nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

czytaj całość publikacji "Informacja"


INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW

2020-03-16

Od 16.03.20120r. wprowadza się zmiany w obsłudze petentów w Ośrodku Pomocy Społecznej.
We wszelkich sprawach apelujemy o kontaktowanie się telefonicznie lub mailowo. Proszę podczas rozmowy telefonicznej podać wyczerpujące informacje pracownikowi i zastosować się do sugestii pracowników.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW"


INSTRUKCJA

2020-03-16

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

czytaj całość publikacji "INSTRUKCJA"


KOMUNIKAT

2020-03-12

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze apeluje do ograniczenia wizyt do niezbędnego minimum – Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"


Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

2020-02-21

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oferuje wsparcie w formie dziennego pobytu dla osób starszych oraz w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze"


Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

2020-01-22

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających."


ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

2019-12-19

KOŁO MIEJSKO-GMINNE W GÓRZE

czytaj całość publikacji "ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH"


Sprzęt rehabilitacyjny

2019-08-29

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze otrzymał darowiznę w postaci sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 30 000 zł.

Darczyńcą jest PHU Jacek Bezwerhny z Góry. Sprzęt w postaci wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, kul, balkoników został osobiście przekazany przez państwa Sylwię Korpackę i Jacka Bezwerhnego i dostarczony do siedziby Ośrodka.

Wdzięczni za okazane zaufanie i otwarte serce na potrzeby niepełnosprawnych osób składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku dla darczyńców zarówno w imieniu pracowników Ośrodka oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Informujemy, że wyrazy podziękowania zostały również przekazane przez Burmistrza Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Pana Arkadiusza Szupera podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

(http://www.gora.com.pl/content.php?sid=79bc58ac1ec8ffb476ae7d3735a3da7e&tr=cl&cms_id=12292&p=&lang=pl)

Darowany sprzęt zasilił istniejącą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku.
Informujemy, że zainteresowane osoby tj. mieszkańcy gminy Góra mogą wypożyczyć wskazany niżej sprzęt nieodpłatnie, po uprzednim podpisaniu umowy o wypożyczenie.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Ośrodka.

Wykaz sprzętu:

1 Wózek V 300 - 4 szt.
2 Wózek V 300 30 WD - 4 szt.
3 Kula łokciowa- 04 - 10 szt.
4 Kula łokciowa – 05 - 10 szt.
5 Materac p/odleżynowy - 5 szt.
6 Krzesło sedesowe –stalowe - 3 szt.
7 Wózek ręczny - 3 szt.
8 Balkonik czterokołowy Eco - 9 szt.
9 Balkonik podpórka Lyna - 6 szt.
10 Wózek stabilizujący – ECLIPS - 1 szt.

Dołączona galeria:

Sprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjnySprzęt rehabilitacyjny

pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny

2019-08-26

czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"


SPOŁECZNA LODÓWKA

2019-08-08

czytaj całość publikacji "SPOŁECZNA LODÓWKA"

Dołączona galeria:

SPOŁECZNA LODÓWKA

  Baza teleadresowa podmiotów

  2019-07-15

  Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​.

  Dołączone pliki:


  PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

  2019-06-18

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
  Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
  – od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
  – od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca)
  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  Po 1 lipca należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, również na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019r. na podstawie decyzji wydanej w 2018r. lub 2019r.
  To organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dzieci wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie są uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na dzieci, którym są przyznane świadczenia do 30 września.
  Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia) w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

  Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

  Świadczenia na wnioski złożone w okresie lipiec – sierpień 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  Świadczenia na wnioski złożone we wrześniu 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  Świadczenia na wnioski złożone w październiku 2019 r. zostaną wypłacone z wyrównaniem jedynie od października, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

  Od miesiąca lipca 2019r. rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni nowo narodzonych dzieci, przysposobionych lub objętych opieką, mają termin 3miesięcy, liczony od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na to dziecko.


  Składanie wniosków

  2019-06-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
  - elektronicznej - już od 1 lipca 2019
  - tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019


  Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 '' on-line?
  https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1

  Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
  https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2019-06-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w związku z koniecznością przesyłania informacji o przyznaniu Świadczenia Wychowawczego (500+) oraz świadczenia Dobry Start (300+) prosimy o czytelne wpisywanie we wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń swojego adresu e-mail.

  Informacja ta będzie wysyłana z adresu: noreply@opsgora.com.pl

  Komunikat ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.


  Nowe wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 maja 2019 r.

  2019-05-10

  czytaj całość publikacji "Nowe wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 maja 2019 r."

  Dołączone pliki:


  Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku

  2019-04-29

  czytaj całość publikacji "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku"


  Zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy

  2019-04-17

  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze prowadzone są od października ubiegłego roku zajęcia z terapii indywidualnej dla osób doświadczających przemocy.

  czytaj całość publikacji "Zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy"


  INFORMACJA

  2019-03-28

  Informujemy, że przyjmowanie wniosków i wydawanie
  Kart Dużej Rodziny odbywa się w siedzibie
  tut. OPS w pok. nr 17 w:

  poniedziałek
  godz. 8:00-11:00 i 15:00-16:00

  wtorek-piątek
  godz. 7:00-10:00 i 14:00-15:00


  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)

  2019-03-19

  Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Szczegółowe informacje na stronie: http://gora.praca.gov.pl/-/8566770-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-iv-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-2019-roku


  Konsultacje

  2019-03-07

  Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2019-2021.

  Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.

  Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019r. na:

  - adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
  - numer faksu 655432201
  - adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

  Dołączone pliki:


  OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  2019-02-26

  Jeśli masz wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, jesteś komunikatywny i samodzielny – możesz starać się o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

  czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"


  Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

  2018-11-22

  Szanowni Państwo

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze"

  Dołączone pliki:


  PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE:

  2018-08-06

  - świadczeń rodzinnych,

  - świadczeń wychowawczych (500+),

  - świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

  - świadczenia Dobry Start (300+)

  w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00,

  od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 14.00


  Składanie wniosków

  2018-07-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
  - elektronicznej - już od 1 lipca 2018
  - tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018

  Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

  Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 plus'' on-line?
  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

  Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
  https://empatia.mpips.gov.pl


  INFORMACJA

  2018-07-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w związku z koniecznością przesyłania informacji o przyznaniu świadczenia DOBRY START (300+) prosimy o wpisywanie we wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia swojego adresu e-mail.

  Informacja ta będzie wysyłana z adresu: noreply@opsgora.com.pl

  Komunikat ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.


  Ogłoszenie o naborze do projektu

  2018-03-28

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2.B Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, informuje, iż osoby chętne do uzyskania bezpłatnego wsparcia mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych Ośrodka.

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o naborze

  2017-11-06

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2.A Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych informuje, iż osoby chętne do uzyskania bezpłatnego wsparcia mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych Ośrodka.

  Dołączone pliki:


  Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy

  2017-07-31

  Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
  Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
  Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

  Czytaj całość w załączeniu...

  Dołączone pliki:


  Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

  2017-07-24

  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

  czytaj całość publikacji "Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!"


  Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

  2017-07-11

  "Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,
  że zasłużył sobie na niebo,
  jednak trudno żegnać na zawsze kogoś,
  kto jeszcze mógł być z nami"

  czytaj całość publikacji "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci."

  Dołączone pliki:


  Punkt Konsultacyjny

  2017-04-11

  Informujemy, iż głównym celem Punktu Konsultacyjnego jest zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostęp do poradnictwa.

  czytaj całość publikacji "Punkt Konsultacyjny"


  OD POMYSŁU DO BIZNESU

  2017-02-17

  OD POMYSŁU DO BIZNESU - program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia

  czytaj całość publikacji "OD POMYSŁU DO BIZNESU"

  Dołączone pliki:


  Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej

  2016-11-22

  21 listopada 2016r. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016. W sumie przyznano 13 nagród pieniężnych, w tym 8 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 4 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  czytaj całość publikacji "Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej"

  Dołączona galeria:

  Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznejPracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   UROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORA”

   2016-10-27

   Dnia 12 października 2016r w restauracji „Rosette” odbyła się uroczystość „Dzień Seniora”.

   czytaj całość publikacji "UROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORA”"

   Dołączona galeria:

   UROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORAUROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORA

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


    WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

    2016-08-04

    WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2016r.

    czytaj całość publikacji "WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY"


    WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

    2016-08-04

    WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 01.09.2016r.

    czytaj całość publikacji "WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY"


    KOLONIE LETNIE

    2016-08-01

    Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dokonało podziału miejsc na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami w okresie wakacji 2016r.

    czytaj całość publikacji "KOLONIE LETNIE"


    Program Rodzina 500+

    2016-03-07

    logo

    czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500+"

    Dołączone pliki:


    OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE

    2016-03-01

    informuje, iż aplikuje o środki finansowe na wsparcie swoich klientów w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

    czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE"

    Dołączone pliki:


    Program

    2016-03-01

    Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Artykuł dotyczy programu "Rodzina 500 plus" i znajduje się pod linkiem:

    http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/11781,Program-quotRodzina-500-plusquot-informacje-wniosek-infolinia.html


    Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 luty – 27 luty 2016r.

    2016-02-17

    W dniu 23.02.2016r w godzinach 10.00-15.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze udzielanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie pełnionych dyżurów.


    Spotkanie wigilijne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze

    2015-12-28

    Czyniąc zadość corocznej tradycji w dniu 23.12.2015r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie wigilijne dla 30 podopiecznych Ośrodka, w szczególności osób. bezdomnych.

    czytaj całość publikacji "Spotkanie wigilijne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze"


    INFORMACJA

    2015-12-08

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o dniu wolnym dla pracowników w Wigilię 24 grudnia 2015 r.

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


    V-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze

    2015-10-26

    Październik to szczególny miesiąc dla wszystkich seniorów - miesiąc, w którym świętujemy Międzynarodowy, Europejski i Ogólnopolski Dzień Seniora. Tegorocznym lokalnym obchodom święta seniorów towarzyszył jubileusz V-lecia istnienia Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze. Uroczyste obchody podwójnego święta odbyły się w Restauracji „Rosette”.

    czytaj całość publikacji "V-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze"

    Dołączona galeria:

    V-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w GórzeV-lecie Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...


     Walcz z przemocą całą mocą

     2015-07-13

     „Walcz z przemocą całą mocą” pod tym hasłem członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Górze uczestniczyli w obchodach Dni Góry. Głównym założeniem kampanii było promowanie działań zapobiegających przemocy w rodzinie.

     Dołączona galeria:

     Walcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocąWalcz z przemocą całą mocą

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


      WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

      2015-07-09

      WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2015r.

      Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2015 r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2015 r. nastąpi do dnia 31.10.2015 r.

      Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.10.2015r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2015 r. nastąpi do dnia 30.11.2015r.


      WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

      2015-07-09

      WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 01.09.2015r.

      W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30.09.2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30.11.2015r.

      W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.11.2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31.12.2015r.


      Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)

      2015-06-23

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Górze oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Niechlowie i Jemielnie w okresie kwiecień – czerwiec 2015r realizował Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI).
      Celem PAI była poprawa sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z w/w Ośrodków, łącznie 15 osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy w ramach dwóch bloków: Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

      czytaj całość publikacji "Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)"

      Dołączona galeria:

      Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


       IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

       2015-04-15

       18 kwietnia 2015 r. w godzinach 9-15 "Adwokaci potrzebującym pomocy"

       czytaj całość publikacji "IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich"


       VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej

       2015-04-02

       Po raz kolejny Stowarzyszenie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” uczestniczyło w Świątecznym Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej. Na pięknie przystrojonym stole przygotowanym przez naszych Seniorów można było znaleźć wszystko, co jest związane z Wielkanocą, np. kolorowe pisanki, baranki, pachnące baby i mazurki oraz potrawy świąteczne i dekoracje.

       czytaj całość publikacji "VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej"

       Dołączona galeria:

       VI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi GórowskiejVI Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


        INFORMACJA

        2015-02-05

        Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23-28 lutego br. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.”
        Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez pracowników, psychologów oraz innych przedstawicieli w trakcie dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w sobotę od 10.00 do 13.00. Lista podmiotów, w których można będzie uzyskać informację i adresy tych podmiotów znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl


        "16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet"

        2014-11-12

        Z okazji międzynarodowej kampanii ONZ „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”,
        obejmującej dzień 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet oraz dzień 10 grudnia uznany jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,

        czytaj całość publikacji ""16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet""


        UROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORA”

        2014-10-17

        Dnia 16 października 2014r. w restauracji „Rosette” odbyła się uroczystość „Dzień Seniora”.

        czytaj całość publikacji "UROCZYSTE OBCHODY „DNIA SENIORA”"

        Dołączona galeria:

        UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY UROCZYSTE OBCHODY 

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (48 fot.)...


         Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej

         2014-09-29

         W dniu 19.09.2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie członków Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Tematem wiodącym był problem ochrony zdrowia psychicznego w pomocy społecznej.

         czytaj całość publikacji "Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej"

         Dołączona galeria:

         Dolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy SpołecznejDolnośląskie Forum Pomocy Społecznej

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


          JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

          2014-09-18

          Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

          czytaj całość publikacji "JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC"

          Dołączone pliki:


          INFORMACJA

          2014-05-19

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna, przez osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
          Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r.

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ww. ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) (...) Czytaj całość w załączniku nr 1.

          Dołączone pliki:


          PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE

          2014-04-02

          Co możesz u nas uzyskać ?
          - bezpłatną i bezstronną poradę
          - gwarancję poufności
          - wskazanie możliwych rozwiązań problemu
          - informację o Twoich prawach oraz jakie usługi publiczne Ci przysługują
          – szeroko rozumiana praca socjalna
          Udzielimy Ci porady w zakresie:
          - rodzina
          - schronienie
          - praca/bezrobocie
          - kontakty z urzędami
          - niepełnosprawność
          - inne
          Grafik dyżurów:
          13.01.2014r - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
          20.01.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
          27.01.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda
          3.02.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Maria Leciejewska
          10.02.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Edyta Lenort
          17.02.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Alicja Zakaszewska
          24.02.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Agnieszka Śliwińska
          3.03.2014. - pokój 21 pracownik socjalny Edyta Żmiejewska
          10.03.2014. - pokój 23 pracownik socjalny Teodor Torchała
          17.03.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Bogumiła Olszewska
          24.03.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
          31.03.2014. pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
          7.04.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda
          14.04.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Maria Leciejewska
          28.04.2014r. - pokój 20 pracownik socjalny Edyta Lenort
          5.05.2014r. . - pokój 20 pracownik socjalny Alicja Zakaszewska
          12.05.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Agnieszka Śliwińska
          19.05.2014r. - pokój 21 pracownik socjalny Edyta Żmiejewska
          26.05.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Teodor Torchała
          2.06.2014r. - pokój 23 pracownik socjalny Bogumiła Olszewska
          9.06.2014r. - pokój 24 pracownik socjalny Elżbieta Rogala
          16.06.2014r. . pokój 24 pracownik socjalny Izabela Świątek
          23.06.2014r. - pokój 22 pracownik socjalny Ewa Duda

          Dyżury prowadzone są w godzinach od 13.00 – 15.00


          Terminy wypłat świadczeń w 2014 roku

          2014-01-18

          Terminy wypłat świadczeń w 2014 roku

          czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń w 2014 roku"

          Dołączone pliki:


          Dzień Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

          2013-11-25

          W dniu 22 listopada 2013 na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
          Uroczystość uświetniła obecność Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz, która w podziękowaniu za codzienną, wymagającą zaangażowania pracę na rzecz wszystkich potrzebujących złożyła na ręce Pani Kierownik Edyty Lisieckiej życzenia spełnienia w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

          czytaj całość publikacji "Dzień Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej"

          Dołączona galeria:

          Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


           Nagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

           2013-11-22

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w uznaniu osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodę specjalną.
           W dniu 21 listopada 2013r Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Lisiecka wraz z pracownikami - Paniami Alicją Zakaszewską i Anna Zagubień uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013.
           Uroczystość odbyła się w warszawskim hotelu Polonia. Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej wręczyła Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn. Towarzyszyła jej Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS.
           Na uroczystości w Warszawie wspólnie z przedstawicielami Ośrodka uczestniczyła również Pani Joanna Haręzga Prezes Stowarzyszenia Aktywni Niepełnosprawni z Wronińca, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagrody dla górowskiego OPS.

           Dołączona galeria:

           Nagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki SpołecznejNagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki SpołecznejNagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki SpołecznejNagroda specjalna od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

           Dołączone pliki:


           Dzień Dawcy Szpiku w Górze

           2013-11-14

           W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. I Ty możesz uratować komuś życie, rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi.

           ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ SZPIKU!
           Rejestracja:
           Data: 1 grudnia 2013r., niedziela
           Godziny: 10:00 - 16:00
           Miejsce: POSIR Hala ARKADIA
           Adres: ul. Szkolna 2a, Góra
           Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL!

           www.youtube.com/watch?v=T7PoWTwStnM
           www.youtube.com/watch?v=ugeIW6SGWlE
           www.youtube.com/watch?v=vd6nY8ttZAQ
           www.youtube.com/watch?v=hagNuUUs_Vw
           www.youtube.com/watch?v=IszKije7LAc
           www.youtube.com/watch?v=4mE2RmeduaQ
           www.youtube.com/watch?v=XZs7-Jz-n8U

           Dołączone pliki:


           WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

           2013-10-09

           WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA 01.08.2013 r.

           Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2013 r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2013 r. nastąpi do dnia 31.10.2013 r.

           Wniosek złożony wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.10.2013r. zostanie rozpatrzony oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2012 r. nastąpi do dnia 30.11.2013 r.


           Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

           2013-10-09

           Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2013 r.

           W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

           W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


           Komunikat - świadczenie pielęgnacyjne

           2013-06-14

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymaniem tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do pracowników tutejszego Ośrodka realizujących świadczenia rodzinne.
           pokój 33 nazwiska na litery od A do P
           pokój 28 nazwiska na litery od R do Ż


           Sondaż internetowy z widzami serialu „Głęboka woda”

           2013-06-05

           Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl . Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


           AKCJA POMOCY DLA POGORZELCÓW Z CHRÓŚCINY

           2013-04-04

           Dnia 26 marca 2013 r. spalił się dom rodzinie Matyjewicz zamieszkałych w Chróścinie w gminie Góra.
           Dnia 27 marca 2013 r. zawiązał się Komitet Charytatywny Zbiórki Pieniędzy dla rodziny Matyjewicz. 28.03.2013 r. wystąpiliśmy z prośbą o zgodę na Publiczną Zbiórkę Pieniędzy. Dnia 02.04.2013 r. otrzymaliśmy decyzję na Publiczną Zbiórkę Pieniędzy dla poszkodowanych.

           czytaj całość publikacji "AKCJA POMOCY DLA POGORZELCÓW Z CHRÓŚCINY"


           Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2013 roku

           2013-01-08

           Dołączone pliki:


           TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2013 ROK

           2013-01-08

           TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2013 ROK

           Dołączone pliki:


           PUNKT KONSULTACYJNY

           2013-01-03

           Informujemy, iż Zespół Interdyscyplinarny od stycznia 2013 roku uruchamia 2 Punkty Konsultacyjne w ramach których członkowie Zespołu będą udzielać doraźnej pomocy i porad osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie:

           czytaj całość publikacji "PUNKT KONSULTACYJNY"


           Działania lokalne w Bronowie

           2012-09-19

           W dniu 16.09.2012r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze wraz z Sołectwem Bronowa miał przyjemność współorganizowania imprezy plenerowej dla dzieci z okazji zakończenia wakacji.

           czytaj całość publikacji "Działania lokalne w Bronowie"

           Dołączona galeria:

           zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


            Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

            2012-09-04

            Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.
            W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


            Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

            2012-08-28

            Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

            Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
            1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
            - 539 zł na osobę w rodzinie
            - lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
            2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
            - 574 zł na osobę w rodzinie
            - lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

            Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
            - 77 zł na dziecko do 5 lat,
            - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
            - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

            Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


            Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

            2012-07-02

            Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.


            Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

            2012-05-21

            Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Czytaj pełną treść komunikatu w załączniku nr 1.

            Dołączone pliki:


            Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków w 2012 roku

            2012-01-03

            Terminy w załączeniu.

            Dołączone pliki:


            Mikołajki w Bronowie

            2011-12-20

            W dniu 9 grudnia tradycyjnie podróż Mikołaja zakończyła się w Świetlicy Wiejskiej Bronowa, gdzie na podarunki od gościa czekało z utęsknieniem 42 najmłodszych mieszkańców. Wizytę Mikołaja poprzedziła zabawa taneczna połączona z licznymi konkursami sprawnościowymi. Jak co roku najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w słodkim poczęstunku przygotowanym przez kochające mamy. Należy podkreślić, że Mikołajki w Bronowie są kolejnym etapem współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ze społecznością lokalną. Mieszkańcy Bronowa pod pieczą Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze aktywnie krzewią idee wolontariatu poprzez udział w działaniach na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Góra. Tworzą lokalne grupy wsparcia. W planach działania na rzecz seniorów.

            Dołączona galeria:

            Mikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w BronowieMikołajki w Bronowie

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


             Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

             2011-10-07

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Rada Ministrów w dniu 27 września 2011r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. (...) czytaj całość w zał. Nr 1.

             Dołączone pliki:


             Informacja dotycząca zamówienia - przeprowadzenie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 25 podopiecznych w terminie wrzesień- październik 2011r.

             2011-09-05

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż omyłkowo nie został zamieszczony załącznik nr 11do SIWZ, w związku z czym termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 14 września 2011r. (...) czytaj pełną treść informacji w załączniku.

             Dołączone pliki:


             TERMIN WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2011 ROKU

             2011-01-13

             TERMIN WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2011 ROKU

             Dołączone pliki:


             Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

             2010-09-09

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od m-ca września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).


             Nieodpłatne usługi doradcy zawodowego OHP w Górze

             2010-06-29

             Zgodnie z porozumieniem zawartym między Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze zapraszamy wszystkich chętnych do nieodpłatnego skorzystania z usług doradcy zawodowego OHP w Górze tj. prowadzone będą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla bezrobotnych, nauka efektywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, pomoc doradcza przy wyborze drogi zawodowej.
             Dokładne informacje – tel. 65 543-22-01


             „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

             2010-05-21

             Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


             „OHP jako realizator usług rynku pracy”

             2010-05-11

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze ul. A.Polskiej 8 realizuje projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
             Placówka kieruje swoje działania do młodzieży z lokalnych środowisk, chcącej skorzystać z usług doradcy zawodowego i zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także dla osób bezrobotnych zainteresowanych kompleksowym wsparciem z zakresu poradnictwa zawodowego.
             Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach.


             Spotkanie wolontariuszy

             2010-04-01

             W dniu 01.04.2010 na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie wolontariuszy, którzy w dniach 19 oraz 20 kwietnia brali udział z zbiórce żywności z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla podopiecznych OPS. Wszystkim wolontariuszom uroczyście wręczono podziękowanie za bezinteresowne zaangażowanie oraz trud włożony na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

             Dołączona galeria:

             Spotkanie wolontariuszySpotkanie wolontariuszy

              Koncert Kolęd Seniorów

              2010-02-11

              W dniu 24.01.2010r. w Domu Kultury w Górze odbył się Koncert Kolęd Seniorów. Wzięło w nim udział 6 chórów z okolicznych miejscowości. Gospodarzem spotkania był chór „Niezapominajki”.

              Dołączona galeria:

              Koncert Kolęd SeniorówKoncert Kolęd SeniorówKoncert Kolęd SeniorówKoncert Kolęd Seniorów

               W dn. 24.12.2009r. OPS nieczynny

               2009-12-15

               Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 11/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze z dnia 01.12.2009r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego, dzień 24.12.2009r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. W związku z powyższym dnia 24.12.2009r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie nieczynny.


               Świadczenia rodzinne - przedłużenie aktualnego okresu zasiłkowego

               2009-10-23

               Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.


               Świadczenia rodzinne: Becikowe-nowe zasady.

               2009-10-23

               Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

               Dołączone pliki:


               Zabawa karnawałowa dla dzieci

               2009-01-30

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z sołtysem wsi Jastrzębia w dniu 30.01.2009r. zorganizował zabawę karnawałową dla dzieci, która odbyła się w świetlicy wiejskiej.
               Pracownicy OPS w Górze zorganizowali wiele konkursów dla dzieci. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w konkursach. Każdy uczestnik konkursu został obdarowany nagrodą. Sołtys wsi pozyskał środki finansowe z Gospodarstwa Rolnego „Kucharscy” w Jastrzębiej, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej załatwił słodycze.

               Dołączona galeria:

               zabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dziecizabawa karnawałowa dla dzieci

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w 2009r.

                2009-01-05

                Informacja o terminach wypłat świadczeń rodzinnych w 2009r. - w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Pomoc dla rolników - Susza w 2008r.

                2008-10-02

                Informujemy, że ukazało się Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Druk wniosku w załączeniu.

                Dołączone pliki:


                Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

                2008-06-17

                OPS w Górze rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 01.07.2008r. Osoba, która złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października.


                Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

                2008-06-09

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z sołtysem wsi Jastrzębiej 21 czerwca 2008r zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci i ich rodziców. Zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci. Wszystkim osobom biorącym udział w konkursach wręczone zostały nagrody. Na zakończenie uroczystości dzieci z okazji swojego święta otrzymały paczki. Była to dla nich duża niespodzianka i wielka radość.

                Dołączona galeria:

                Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  06/2008r.Impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  06/2008r.

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...                 wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                 przejdź do góry...

                 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

                 Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji