Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Szanowni Państwo !

2020-05-26

informujemy, że na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.878 ), nadal do odwołania wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, podane w komunikacie z dnia 30.04.2020)r.

- Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem tylko w sytuacjach tego wymagających.
- Preferowane jest wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem drogą telefoniczna lub mailową.
- Sprawy będą załatwiane w specjalnie przygotowanych miejscach przyjmowania Klientów z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
- Zobowiązuje się Interesantów do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą oraz do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się we wiatrołapie (OPS nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
- Ponadto nadal nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, Klient oczekuje na urzędnika przy drzwiach głównych.
- Do OPS przyjmowani są wyłącznie Klienci – strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
- Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

W przypadkach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem można kontaktować się
-telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
- przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez:
Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych), Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków), Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do wskazanego miejsca.
- Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
• Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
• Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji