Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

2020-06-22Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra uzyskała dofinansowanie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Program realizowany jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.264,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia w formie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 lat, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziaia na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, których dochód nie przekracza 400% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej OPS Góra, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl .


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji